Změnit energetiku a dopravu nestačí. Boj s klimatickou krizí se dotkne i našeho jídelníčku

I když největší pozornost se jako příčině klimatické krize dostává fosilnímu průmyslu, podle vědců se musí proměnit i zemědělství. 

Podle dosud nezveřejněné zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) při OSN nestačí k odvrácení klimatické krize odchod od fosilní energetiky a dopravy. Zásadní transformací musí projít i způsob, jakým funguje naše zemědělství a jak zacházíme s půdou. Informoval o tom britský The Guardian.

Celých 72 procent nezaledněného povrchu planety dnes využíváme k nasycení a ošacení rychle se rozrůstajícího obyvatelstva. Nešetrné zacházení s půdou může za téměř čtvrtinu skleníkových plynů. Zemědělství je tak po energetice druhým nejsilnějším motorem klimatických změn. Chov dobytka a rýžové plantáže pak mají na svědomí polovinu světové produkce metanu, který je pro klima ještě nebezpečnější než oxid uhličitý. Neohleduplné zemědělství také vedlo k prohloubení problémů, jako jsou půdní eroze či úbytek živin v zemi. Změna klimatu se pak ukazuje jako činitel, který dokáže tyto negativní vlivy mocně posílit. Ovlivňuje totiž počasí, přináší větší výkyvy teplot, povodně či sucha. Neveselou zprávu navíc doplňují fakta z minulého měsíce: ledová pokrývka Severního ledového oceánu téměř dosáhla historického minima, evropská horka byla globálním oteplováním posílena o 1,5 až 3 °C a globální teplota byla vyšší o 1,2 °C, což je obzvláště alarmující vzhledem k říjnové zprávě IPCC, která varuje před zásadními dopady oteplení nad hranici jednoho a půl stupně.

V nové zprávě vědci zdůrazňují důležitost přechodu na udržitelný způsob hospodaření s půdou, který nebude produkovat takové množství skleníkových plynů. Kromě zastavení nešetrného odvodňování a obnovování rašelinišť mluví také o potřebě redukovat množství vyhazovaného jídla či omezení konzumace živočišných výrobků. Mezi navrhovanými opatřeními tak nechybí ani masivní přechod k bezmasé, tedy veganské či vegetariánské stravě, kterou vědci vidí jako velkou příležitost pro omezení produkce skleníkových plynů.

Dosažení těchto cílů je ale velmi nejisté. Politici mají v plánu sejít se na konci roku 2020 (nejspíše ve Velké Británii) na klíčové konferenci, kde by měli řešit přechod k bezuhlíkové ekonomice v dalších dekádách.

 

Čtěte dále