ČMKOS žádá mnohem více než jen růst mezd

Pátý odborový mítink potvrdil, že se Českomoravská konfederace odborových svazů pod vedením Josefa Středuly stala jedním z nejvýznamnějších politických hráčů u nás.

Manifestační mítink pod názvem Konec levné práce letos Českomoravská konfederace odborových svazů uspořádala už popáté. Od prvního ročníku z podzimu 2015 jsou základní obrysy formátu této akce v zásadě stejné. Účastní se ho několik tisíc odborářů ze svazů sdružených v ČMKOS, prostřednictvím streamu i mediálního pokrytí je ovšem otevřen pro všechny. Jeho hlavním poselstvím je jedno číslo – procento, o které se budou snažit odboráři vyjednat zvýšení mezd na další rok. Na této akci se však prezentuje mnohem více.

Manifestační mítink

Jde o specifický formát – není to demonstrace ani jednání, akce je zaměřená stejně jak dovnitř, tak navenek. Na přípravě mítinku se podílí celý tým konfederace a řada dobrovolníků z jednotlivých svazů. Zájem o akci rok od roku roste a nepochybně významně přispěla i ke změně toho, jakým způsobem o odborech referují média. V rámci Evropské odborové konfederace (EOK) a národních centrál má velký ohlas nejen samotná akce, ale i s ní související kampaň a určitě i to pomohlo k letošnímu zvolení Josefa Středuly do vedení EOK.

Mezi priority ČMKOS na další rok patří vymahatelný Evropský pilíř sociálních práv, minimální mzda ve výši 15 tisíc korun, pět týdnů dovolené pro všechny a zkrácení pracovní doby o půl hodiny denně bez zkrácení mzdy.

V první části setkání prezentovala místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová dobré výsledky z uplynulých let. Meziroční růsty mezd víceméně odpovídaly cílům, které odbory prezentovaly. Do svazů navíc přicházejí noví členové a vznikají další odborové organizace. Podle údajů společnosti Trexima pod kolektivními smlouvami nejen rostou mzdy, ale také se zkracuje pracovní doba. Ne vše se ale daří tak, jak by bylo potřeba. Děsivá je situace spojená s personálním podstavem a špatným a zkresleným odměňováním ve zdravotnictví, které se tak stalo jedním z témat mítinku. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je zapojen v Krizovém štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví, na tuto situaci opakovaně upozorňuje a jedná s ministrem zdravotnictví. Toto téma se netýká jen zaměstnanců, ale nás všech, a je tedy nutné mu věnovat adekvátní pozornost.

Kulturní program odborového mítinku. Foto Radim Hejduk

Národní dohoda ČR

ČMKOS při svém boji proti nízkým mzdám, levné ekonomice a nedůstojné práci vychází z vlastních, průběžně aktualizovaných analýz a podkladů. Na mítinku byla představena nová studie Šance na přibližování českých mezd vyspělé EU. Upozorňuje zejména na kontinuální odliv zisků z ČR, nízký podíl mezd v ekonomice, sociální dumping i dovoz levné pracovní síly. Nejde ale jen o mzdy a procento, o jaké by měly růst. Odbory už v předchozích letech opakovaně hovořily o nezbytnosti transformace celé české ekonomiky, která by ji zbavila aktuální „nízkonákladovosti“. Představen byl koncept Národní dohody ČR, která by měla zakotvit principy změny hospodářské strategie. Jejími pilíři má být posílení úlohy státu včetně klíčových infrastrukturních projektů, podpora školství, výzkumu a vývoje, podpora dalších klíčových oblastí, jako je nájemní bydlení nebo malé a střední podnikání, a přeuspořádání veřejných financí, zejména restrukturalizace daňového systému a zavedení základní daňové spravedlnosti.

V ideálním světě by takto koncipovaný program, podložený zkušenostmi a expertízou a obsahující konkrétní vizi pro ČR a její hospodářství, předkládala vláda nebo jednotlivé politické strany. Nežijeme ale v ideálním světě, a tak buďme rádi, že takovou agendu nastolují odbory, ať už s jejich návrhy souhlasíme, nebo ne.

Na mítinku byl pochopitelně představen i cíl kolektivního vyjednávání pro další rok. Je doporučeno usilovat o nárůst mezd o šest až sedm procent. Nejedná se ale o cíl jediný. Odborům jde nejen o výši mzdy, ale i o další atributy toho, čemu se říká dobrá nebo důstojná práce. Mezi priority ČMKOS na další rok tak patří vymahatelný Evropský pilíř sociálních práv, minimální mzda ve výši 15 tisíc korun, pět týdnů dovolené pro všechny a zkrácení pracovní doby o půl hodiny denně bez zkrácení mzdy. Všechny prezentace i záznam celého mítinku jsou dostupné na webu ČMKOS.

Víc než čísla

Nelze pominout jednu skutečnost, která se v současné české veřejné debatě jeví jako z jiného světa, ačkoli by měla být naprosto samozřejmým standardem: na mítinku byly ženy, nebylo jich málo a nebyly jen v publiku. Byly zde přítomny odborové funkcionářky, od předsedkyně základní organizace přes předsedkyni svazu, místopředsedkyni ČMKOS a zástupkyně zahraničních odborů až po zástupkyni generálního tajemníka EOK. Byly přítomny i spoluautorky nové analýzy ČMKOS. Ženy byly zastoupeny i v diskusi o nerovném odměňování nebo při představování nové kampaně Evropské průmyslové federace IndustriAll.

ČMKOS tak svým mítinkem demonstrovala nejen to, že umí odhadnout, kam mzdy v našich poměrech mohou růst, a že se nebojí o tento růst usilovat. Předvedla také, že dokáže zorganizovat profesionální moderní akci bez toho, aby utopila miliony u pořadatelských agentur. Že láká členy v množství, o jakém se například politickým stranám nemůže zdát. Že dokáže najít schopné experty a expertky a smysluplně jejich práci využít a prodat. A v neposlední řadě, že umí pracovat s genderovými tématy a upozorňovat na rizika pracovní migrace bez sebemenších náznaků xenofobie.

Autorka je odborářka.

 

Čtěte dále