Světový den důstojné práce se letos zaměřuje na nedoceněný sektor péče

Světové odborové organizace pořádají 7. října Den důstojné práce. Žádají důstojné pracovní podmínky a dobré mzdy ve stále rostoucím a zároveň podfinancovaném sektoru péče.

Sedmého října se koná Světový den důstojné práce, kterého se od roku 2008 účastní lidé po celém světě. Letos se k nim připojí zejména zaměstnanci v sektoru péče, které sdružuje světová odborová organizace UNICARE Global Union. „Cílem působení odborů je důstojná práce, dobré mzdy a kolektivní vyjednávání pro všechny pečující zaměstnance a zaměstnankyně,“ vysvětlila zaměření letošního dne důstojné práce prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO) Renáta Burianová.

Společnost stárne a sektor péče patří k nejrychleji rostoucím odvětvím globální ekonomiky. V roce 2015 potřebovalo péči celkem 2,1 miliardy lidí, v roce 2030 jich bude podle odhadů asi o 200 milionů víc. S tím přibývá také počet lidí, kteří mají péči jako povolání. Státní instituce nezvládají pokrývat rostoucí poptávku po pečovatelských službách, takže se otevírá velký prostor pro soukromé poskytovatele. Péče je pro společnost klíčová a pečující pracovníci se starají o ty nejzranitelnější – stárnoucí, děti i nemocné. Navzdory důležitosti této práce jsou odměny často velmi nízké, pracovníci nejsou dostatečně školení a nezřídka pracují ve špatných podmínkách. V sektoru péče navíc pracují většinou ženy, často navíc migrantky, které musí čelit diskriminaci, nejistotě, nízkým mzdám i násilí nebo zneužívání na pracovišti. Ženy celkem odvádějí 72,6 procent neplacené práce při pečování, což snižuje jejich šanci vydělat si na důstojné živobytí a naplnit svoje práva.

Odbory po celém světě pořádají ke Světovému dni kulaté stoly, diskuze nebo demonstrace a happeningy na podporu pečujících, kteří často čelí svízelným pracovním podmínkám. V České republice pořádají u této příležitosti odbory UZO Senecura (působící ve stejnojmenných soukromých domech seniorů) ve spolupráci s galerií Display diskuzi o pracovních podmínkách a obraně práv pracujících v sektoru péče. Debata Důstojná péče, důstojná práce se uskuteční 15. října od 18 hodin v galerii Display. Diskuze se zúčastní pečovatelky, zdravotní sestry a další pracovnice, které budou sdílet zkušenosti se svou prací a odborovým organizováním. Z Polska dorazí na debatu Anna Bacia, která šestnáct let pracovala jako terapeutka v soukromém domově pro seniory, ale dostala výpověď kvůli působení v odborech. Dnes pomáhá pracovnicím v péči zlepšovat pracovní podmínky.

 

Čtěte dále