Jaderná hrozba pro demokracii: Dukovany a bezemisní zákon

Způsob přijímání i obsah bezemisního zákona ohrožují českou demokracii. Jaderná lobby si chce přivlastnit ještě větší podíl ekonomické a politické moci a při přijímání zákona jsou obcházeny demokratické procesy a instituce.

Vláda má v nejbližší době projednat návrh ministerstva průmyslu a obchodu na financování výstavby nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Parlamentní opozice si přitom stěžuje, že byla z přípravy zákona vynechána. Nebyla sama. Vynecháni jsme byli my všichni a předkladatel dělá vše proto, aby rozhodnutí zůstalo pokud možno jen na tajném ujednání mezi manažery společnosti ČEZ a do záležitosti zasvěcenými ministry. Toto rozhodnutí se přitom týká naší ekologické a energetické bezpečnosti a jde v něm také o stovky miliard korun státem garantované podpory pro komerční firmu.

Hnutí Duha naprosto oprávněně označuje zákon přímo za „bianco šek s neomezeným čerpáním“.

Ekologická organizace Hnutí DUHA poukázala na to, že bylo zkráceno a okleštěno obvyklé připomínkové řízení na vládě a že podle rozhodnutí předsedkyně Legislativní rady vlády a ministryně spravedlnosti mohou návrh připomínkovat jen ministryně financí, ministři spravedlnosti, zahraničních věcí a životního prostředí a vedoucí Úřadu vlády. Poté, co návrh zákona projde vládou, má jej podle představ ministerstva průmyslu a obchodu zrychleně projednat i Poslanecká sněmovna. Má být tedy schválen v prvním čtení, bez možnosti pozměňovacích návrhů a diskuse ve výborech.

Demokratický dohled omezen

Nedemokratický však není jen samotný proces prosazování návrhu, ale hlavně jeho obsah. Zmíněné stanovisko ekologické organizace varuje před tím, že návrh počítá se státem garantovaným výkupem elektřiny z nově vystavěné jaderné elektrárny, ale neříká, za kolik bude stát elektřinu vykupovat a po jak dlouhou dobu. Návrh jen vágně hovoří o tom, že „realizační cena se určí vzájemnou dohodou mezi ministerstvem a oprávněným investorem obsaženou ve smlouvě o výkupu po schválení vládou“, a ohledně doby platnosti uvádí, že „smlouva o výkupu se uzavírá nejméně na dobu 30 let s možností prodloužení její platnosti a účinnosti o nejméně 10 let, a to i opakovaně“. Hnutí Duha tak naprosto oprávněně označuje zákon přímo za „bianco šek s neomezeným čerpáním“. Demokratický dohled nad tím, jaké částky a po jak dlouhou dobu bude stát komerčnímu subjektu vyplácet, bude významně omezen a uzavírání dohody mezi ministerstvem a investorem bude živnou půdou pro korupci.

Takto neprůhledným financováním má být zajištěn vznik nového jaderného reaktoru, o jehož velikosti zákon také přesně nehovoří. Stanovuje jen minimální hranici elektrického výkonu 100 megawattů. ČEZ se ale už v minulosti nechal opakovaně slyšet, že chystaný pátý blok v Dukovanech má mít výkon až 1200 megawattů. Pokud by to tak bylo, celkový čistý elektrický výkon jaderné elektrárny Dukovany by po spuštění nového reaktoru mohl dosáhnout 3250 MW, což představuje zhruba 15 procent současného výkonu všech elektráren v České republice. Taková přidaná kapacita by ještě posílila centralizaci produkce elektřiny a spolu s tím i centralizaci ekonomické a politické moci v rukou jednoho energetického giganta.

Na místo žádoucí decentralizace produkce a distribuce energie, která kromě ekonomických a ekologických výhod přináší i snížení rizika korupčního provázání velkoproducentů energie s politickou reprezentací, se vláda návrhem tzv. bezemisního zákona snaží tlačit Česko opačným směrem. Pokud se jí to povede, vysokou cenu za její úspěch nebudeme platit jen jako spotřebitelé elektřiny, ale také jako občané.

Autor je antropolog.

 

Čtěte dále