Zastavme covid. Společně a spravedlivě

Zveřejňujeme prohlášení iniciativy Zastavme covid, která dnes pořádá symbolický protest před úřadem vlády.

V boji s pandemií česká vláda selhává. Zbytečně umírají tisíce lidí a zároveň čelíme hluboké sociální krizi. Nemoc představuje extrémní zátěž pro zdravotníky, rodiče, pečující a pedagogy, sociální pracovníky či pracující v průmyslu, zkrátka pro ty, s nimiž společnost stojí a padá. Vláda odmítá chránit lidské životy a ignoruje situaci těch, kteří proti pandemii bojují s nasazením vlastního zdraví. Omezení míří na osobní a rodinný život, školy, kulturu a menší obchody. Naproti tomu zůstává netknutý průmysl, který vytváří především soukromé zisky. Požadujeme efektivní řešení pandemie a spravedlivé sdílení jejích sociálních důsledků.

Požadujeme okamžitě:

1) Čtyřtýdenní úplnou uzávěru ekonomiky (případně na delší či kratší dobu potřebnou k dosažení cíle: počet nově potvrzených nákaz do 1000 případů za den) s výjimkou životně důležitých provozů, kde bude zajištěno testování a očkování. Dostatečnou kompenzaci výpadku příjmů zaměstnancům a živnostníkům, úplnou kompenzaci všem s příjmy do výše průměrné Dostatečnou podporu živnostníkům a malým podnikatelům.

2) Reálnou podporu zdravotníkům a zaměstnancům v sociálních službách. Požadujeme zvýšení jejich mezd a platů tak, aby se dotklo zejména zaměstnanců v prvních dvou dekádách kariéry a působilo jako prevence jejich odchodu do zahraničí. Navíc pak okamžitý a významný rizikový příplatek. Splnění vládního slibu z ledna 2021, podle kterého mají být navýšeny platy i mzdy všech zaměstnanců v sociálních službách o deset procent. Zřízení nonstop krizové linky a týmu terapeutů pro podporu v psychicky náročných situacích, jako je vyhoření, stres, ztráta důvěry.

3) Zohledňovat sociální spravedlnost opatření. Požadujeme moratorium na exekuce a vystěhovávání domácností. Rozložení dlužných nájmů do rozumného časového období nebo jejich přebírání státem. Koordinovanou potravinovou pomoc. Nemocenskou ve výši sta procent příjmu, a to nejen v březnu a dubnu 2021, ale i v dalších měsících. Covid za dva měsíce nezmizí. Ošetřovné ve výši sta procent příjmu pro lidi s nižším než průměrným příjmem a pro samoživitele, ve výši osmdesáti procent pro ostatní. Distribuci respirátorů zdarma všem. Zajištění důstojného ubytování všem lidem bez domova jako při loňské jarní vlně v Praze.

4) Brát vážně význam škol. Školy se nemají zavírat jako první, ale naopak až jako poslední, po restauracích a průmyslu. Obnova bezpečné výuky musí začít hned po snížení virové nálože a musí ji doprovázet pravidelné testování. Vedením škol by měla být s předstihem dána možnost připravit plán postupného otevírání škol pro ty, kteří to nejvíce potřebují – sociálně slabí žáci a studenti nebo ti, kteří prospěchově zaostávají za ostatními. Nedovolme další zvyšování nerovností v českém vzdělávání. Do doby, než se školy otevřou, je třeba zajistit doučování tam, kde domácí online výuka nestačí. Dále je nezbytné podporovat neziskové organizace pracující se školními dětmi a posílit krizové linky pro děti i učitele.

5) Zásadně zrychlit očkování populace. Požadujeme rovnoměrnou distribuci vakcín do všech regionů, na mezinárodní úrovni pak pozastavení patentové ochrany vakcín, aby se umožnila jejich rychlejší produkce, lokální výroba a spravedlivější distribuce v globálním měřítku.

Co nejdříve je také potřeba připravit vizi společenské obnovy. Už nyní víme, že bude existenčně ohroženo nejméně jeden a půl milionu lidí. Na jejich podporu je třeba vyčlenit prostředky a připravit opatření. Je nejvyšší čas začít řešit dlouhodobé bolesti české společnosti, které pandemie ještě prohloubila – kupříkladu zrušit soukromé exekutory a regulovat ceny bydlení. Potřebujeme odvážnou a spravedlivou vizi společenské obnovy, při které investujeme do klíčových oblastí společenského života, jako je péče, vzdělávání či zdravotnictví a ekologická transformace ekonomiky. Jedním ze zdrojů by měla být mimořádná daň zohledňující, kdo v časech pandemie získává a kdo nezaviněně ztrácí. Tato daň by také měla korigovat postupující oligarchizaci české společnosti a být přednostně zaměřena na velké majetky.

 

Čtěte dále