Vyrovnání nerovností pomocí příspěvků. Lyon zavádí genderové rozpočtování

Lyon se stal prvním větším francouzským městem, jež se rozhodlo zavést genderové rozpočtování. Chce tak zlepšit genderové nerovnosti, které pandemie zviditelnila.

Ženy jsou dlouhodobě zatíženy tzv. dvojitou směnou, tedy placenou prací na jedné straně a péčí o domácnost a blízké na straně druhé. Pandemická krize posledního roku ale ještě podtrhla genderové nerovnosti, když se ukázalo, že ženy jsou mnohem více zastoupeny na těch pracovních pozicích, které pandemie nejvíce zasáhla. „Pandemie vynesla tyto hluboké nerovnosti na světlo. Zvýraznila nejistotu, která tu už dlouho panuje. V tomto světle jsou naše snahy důležitější než kdy dřív. Avšak takový druh analýzy byl nutný již delší dobu,“ říká Florence Delaunay, náměstkyně primátora lyonské radnice.

Celkem 17 členských států zemí OECD aplikuje nějakou formu genderového rozpočtování.

Genderové rozpočtování je taková tvorba rozpočtů, která má zajistit řešení genderové nerovnosti ve společnosti. Genderové nerovnosti se projevují ve všech sférách lidského života a některá města chápou rozpočty jako prostředek k vyrovnání těchto rozdílů. Rozpočty měst jsou zdrojem financí pro různé sociální a politické strategie lokálních samospráv a další rozdělování veřejných peněz. Mělo by přitom být zaručeno, že jsou tyto peníze distribuovány mezi pohlavími rovnoměrně. Lyon chce rozpočet přezkoumat a zjistit, kam a jak putují peníze z rozpočtu, co se genderu týče. Následně se na základě vyhodnocení definují oblasti, ve kterých má dojít ke změnám.

V praxi to znamená například větší podporu služeb a center pro oběti domácího násilí a další neziskové organizace podobného typu. Lyon se chce dále zaměřit na rovnoměrné výdaje na infrastrukturu, kulturní instituce a městské plánování. Hovoří se o zlepšení dopravy a bezpečnosti ve veřejném prostoru, o novém nočním osvětlení ulic nebo zavedení zastávek na znamení v nočních autobusech jako v případě Brestu a Nantes. Ženy, které v noci cestují samy, mají možnost využít znamení a vystoupit tak co nejblíže ke svému vchodu. Lyon chce také zvýšit příspěvky pro dívčí fotbalový klub. Celkem 17 členských států zemí OECD aplikuje nějakou formu genderového rozpočtování. Další země včetně České republiky, Itálie nebo Turecka aktivně usilují o jeho zřízení v blízké budoucnosti.

Čtěte dále