Hnutí Pro život nabízí některé své služby neoprávněně, domnívají se sociální pracovníci

Kolektiv Krisa je znepokojen činností Hnutí Pro život. Ačkoliv své služby prezentuje jako krizovou linku a poradenství, nemá pro ně podle kolektivu patřičné oprávnění a je možné, že tak porušuje nejen zákon o sociálních službách.

Činnost spolku Hnutí Pro život je na žádost sociálních pracovníků z iniciativy Krisa předmětem prošetřování krajského úřadu Vysočina. Pravděpodobně totiž poskytuje služby krizové telefonické pomoci, aniž by splňovalo zákonné podmínky pro její poskytování, jak to vyplývá ze zákona o sociálních službách. Konkrétně se iniciativa Krisa ve své žádosti o prošetření odkazuje na paragrafy 55 a 82b zákona o sociálních službách, které definují podobu krizové telefonické pomoci. Krisa se po konzultaci s právníky domnívá, že dochází také k poskytování dalších služeb, pro které spolek nemá patřičné oprávnění. Podala tedy podnět k prošetření, zda Hnutí Pro život svou činností splňuje podmínky zákonné registrace .

Krisa se po konzultaci s právníky domnívá, že dochází také k poskytování dalších služeb, pro které spolek nemá patřičné oprávnění.

„Služby krizové intervence, které Hnutí Pro život inzeruje ve svých elektronických i tištěných materiálech, jsou vysoce specializovaným odvětvím sociálních služeb. Využívají je osoby řešící nechtěné těhotenství. Takoví lidé se nachází ve zvláště zranitelné situaci a služby, které jsou jim poskytovány by proto měly být na vysoce profesionální úrovni, nezaujaté a měly by podléhat pravidelné a přísné kontrole. V tomto smyslu mluví i příslušný paragraf zákona o sociálních službách, podle kterého je provozování služeb krizové intervence bez předchozí registrace nezákonné. Domníváme se, že činnost spolku Hnutí Pro život může způsobit vážné zdravotní obtíže a případně i ohrožení na životě svých klientek i jejich budoucích dětí. Toto považujeme za chování, které je v příkrém rozporu s dobrými mravy a za zneužívání tísně druhé osoby,“ vysvětluje Eva Dolejšová Valachová za kolektiv Krisa.

Proti vědeckému poznání

Podle veřejně dostupných zdrojů je dále pravděpodobné, že spolek Hnutí Pro život poskytuje také právní, zdravotní a doprovázející služby. Kromě toho je možné, že jeho činností došlo minimálně v jednom případě k překročení trestněprávní roviny, kdy byly poskytované informace v příkrém rozporu se současným vědeckým poznáním. Hnutí Pro život tehdy svým potenciálním klientkám navrhovalo nebezpečný a běžně nepraktikovaný laparoskopický zákrok jako řešení mimoděložního těhotenství.
„Jakožto dlouholetého pracovníka v sociálních službách mě děsí, že Hnutí Pro život své aktivity prezentuje jako odborné. V diskusích  na sociálních sítích zcela jednoznačně přiznávají, že jejich tísňová telefonická linka není nijak akreditovaná, na časté dotazy ohledně odborné aprobace telefonistek opakovaně mlží, či mlčí úplně. Argumenty obvykle nahrazují nepříliš důvěryhodnými grafy a vágními kazuistikami, které se mnohdy vůbec netýkají jejich činností. Svým jednáním jsou tedy nebezpeční nejen svým klientkám, ale také degradují ostatní organizace, které pracují na opravdu vysoké profesionální úrovni v souladu se zákonem o sociálních službách,“ dodává sociální pracovník Marek Haltuf.

Ve svém podání kolektiv Krisa dále upozorňuje, na možný závažný střet zájmů. Pokud krajský úřad vyhodnotí, že organizace Hnutí Pro život nemá pro svou činnost patřičné oprávnění a následně dojde ze strany organizace k odvolání, nastane situace, kdy se celou kauzou bude muset zabývat MPSV, které v těchto případech funguje jako odvolací orgán. V jeho čele však stojí ministr Marian Jurečka, který je dlouhodobě kritizován za čilou spolupráci s Hnutím Pro život. S Hnutím spolupracuje také samotné ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kolektiv Krisa – kritická sociální akce sdružuje osoby, které se zabývají kritickou a radikální sociální prací. Vznikl před šesti lety z kroužku lidí, kteří se chtěli věnovat sociálním tématům a strukturálním problémům doby. Jeho cílem je nahlížet systémové jevy a mechanismy, které udržují lidi ve vyloučení a chudobě, rozšiřovat povědomí o sociální práci jako nástroji politické změny, upozorňovat na bezpráví a systémové chyby v matrixu sociálního systému a podporovat vzdělávání sociálních pracovníků tak, aby jen slepě nepřijímali nařízení a postupy vládní sociální politiky, ale aby je uměli, třeba ve spojení se svými cílovými skupinami, i odmítnout a nutit politickou reprezentaci ke změně.

Čtěte dále