Město Karviná spolu s vlastníkem bytů OKD dlouhodobě šikanují Romy

Kontrolní akce v sociálně vyloučené lokalitě, kterou na sociálních sítích propagovala Městská policie Karviná, není ojedinělým přešlapem.

Minulý týden se nejprve na sociálních sítích a posléze i v médiích objevila zpráva, že městská policie v Karviné chodí po domácnostech v sociálně vyloučené lokalitě a kontroluje, jak to u lidí doma vypadá, jestli náhodou nespí a jak mají doma uklizeno. Svou akci nafotili a dali ji na sociální sítě. Podle příspěvku se akce účastnil primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD) společně se zástupci městské policie, sociálních pracovníků magistrátu a sociálních pracovníků organizace Portavita.

Po kritice, která se na ně snesla, uvedl tiskový mluvčí města Karviná Lukáš Hudeček pro server Romea.cz: „Je to městskou policií napsané špatně, už to řešíme, pan ředitel městské policie udělal chybu. Tam šlo o to, že městská policie byla přizvána k součinnosti neziskovou organizací Portavita, která vlastní byty a pronajímá je občanům s tím, že mají ve smlouvě, že kdykoliv můžou provést kontrolu těch bytů.“

Šikana v rozporu s právem

Z dostupných informací plyne, že základním nástrojem invaze do soukromí dotčených lidí mělo být smluvní ujednání mezi poskytovatelem ubytování a jimi. To je možné, ale je pak otázka, jestli je úkolem městské policie při takové akci asistovat. Tito lidé buďto nejsou ohrožení a městská policie by tam být neměla, anebo jsou konkrétně ohrožení a věc by měla řešit Policie České republiky. Lze samozřejmě uvažovat o tom, že jde o určitou míru hostilní atmosféry a přítomnost městské policie ji má překonat. To samo by asi mohlo obstát, byť je to na hraně zákona, pokud by šlo jenom o toto. V tomto případě tomu tak ale zjevně nebylo.

Město Karviná za pomoci Heimstadenu na jednu stranu podporuje existenci ghett a na stranu druhou se snaží dělat politiku, která je zbaví pokud možno všech Romů.

Z hlediska práva jde o porušení § 6 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, který říká: „Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.“ A současně jde zjevně o porušení mlčenlivosti dle § 26 odst. 1 téhož zákona: „Strážník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při plnění úkolů obecní policie nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů obecní policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru strážníka.“

Pokud už se strážník účastní takto problematické akce, měl by o ní prostě mlčet a nepouštět ven informace, které se mohou někoho dotknout. Reaguje-li představitel policie na dotaz směřující k informování o údajných problematických jevech (někdo spí do devíti, děti nešly do školy) slovy: „…a těžko nemůžete nevidět hezky udržovaný byt“, svědčí to o absenci sebereflexe a právním cynismu. Zveřejňuje-li policie z této akce záběry, je to samozřejmě v rozporu s principem ochrany práv a mlčenlivosti (§ 6 odst. 1 a 26 odst. 1 zákona o obecní policii). Police sice smí záznam pořídit (§ 24b zákona o obecní policii), ale nesmí jej takto použít.

„Neziskovka“ Portavita a šikanující politici

Když tiskový mluvčí města Karviná Lukáš Hudeček říká, že Portavita vlastní byty, není daleko od pravdy. Ty sice vlastní společnost Heimstaden, ale Portavita je jeho prodlouženou rukou. Jedná se totiž o bývalé byty OKD, které mezitím patřily společnosti RPG Byty, později je koupila společnost Residomo a dnes je vlastní právě Heimstaden. V době, kdy byty vlastnila společnost RPG, vznikla i „nezisková“ organizace Portavita, která přiděluje byty Romům v sociálně vyloučených lokalitách a která je přímo napojená na vlastníka bytů. Do svých podnájemních smluv pak dává podmínku, že může nájemníky takto kontrolovat. Byty takto přiděluje nejen Romům, kteří jsou chudí, ale i těm, kteří mají vzdělání a nemají žádné sociální problémy, a to podle jednoduchého rasistického klíče. Přímo se tak podílí na sídelní segregaci, kterou kontinuálně utváří. Město Karviná zároveň ruší ubytovny, sociální služby a různé kontroly zde provádí už dlouhé roky. Z příspěvku z roku 2018, kdy na kontrolu vyrazila cizinecká policie, karvinský orgán sociálně-právní ochrany dětí a městská policie, je zřejmé, že akce z minulého týdne je součástí dlouhodobé šikany. Primátor města Jan Wolf tehdy potvrdil, že „kontroly jsou pravidelné a navazují na zavedené bezdoplatkové zóny, které budou rozšířeny i na tyto kontrolované domy“. A už v roce 2010 jsme se mohli dočíst, že nulová tolerance nese výsledky. Kde ty výsledky ale jsou?

Město Karviná za pomoci Heimstadenu na jednu stranu podporuje existenci ghett a na stranu druhou se snaží dělat politiku, která je zbaví pokud možno všech Romů. Domy, do kterých společnost neinvestuje, v lokalitách, které město i vlastník bytů dlouhodobě zanedbávají, pak nakonec zbourají s tím, že opravovat by se je nevyplatilo. Město navíc nešikanuje jen Romy, ale zcela očekávatelně i lidi bez domova.

Asocdem

Kdo čekal, že „nová Socdem“ vydá nějaké prohlášení, které nás uklidní, že tu sice nemáme žádnou parlamentní levicovou stranu, ale že se sociální demokracie aspoň chová jako sociálnědemokratická strana, ten se spletl. Předseda strany Michal Šmarda se svého stranického kolegy na twitteru zastal s tím, že „Karviná má dobrého primátora. Jan Wolf řeší problémy, které má řešit stát. Spolupracuje se soc. pracovníky a na místě se s osobním nasazením zabývá sousedským soužitím a soc. problémy. MP zveřejnila nešťastně a chybně formulovaný příspěvek, který na práci primátora nic neubírá.“

Jan Wolf se dlouhodobě podílí na zhoršování situace těch nejzranitelnějších a jeho politika je v prvé řadě zcela asociální. Porušování zákona a pošlapávání důstojnosti lidí mu procházejí dlouhodobě a Michal Šmarda mu tleská. Každý, kdo tleská spolu s ním, by si měl aspoň na vteřinu představit, jak by mu bylo, kdyby mu chodily do bytu podobné kontroly a policie pak ještě zveřejňovala snímky z kontrol na sociálních sítích. Jasně, nám se to nestane, protože jsme bílí a nejsme ve spárech žádné „neziskovky“ à la Portavita. Byt si můžeme normálně pronajmout a smlouvu, která někoho opravňuje ke vstupu do bytu, bychom nejspíš nepodepsali – tedy pokud bychom nebyli v situaci, kdy by to pro nás byla jediná možnost, jak bydlení získat.

Autorka je redaktorka Alarmu.

Čtěte dále