Radnice plánuje architektonickou soutěž na rozvoj centra města. Již jednou ale byla obdobná soutěž zrušena

Mostecká radnice připravuje mezinárodní soutěžní dialog na rozvoj centra města. Jedná se už o druhou architektonickou soutěž, která má přinést urbanistické řešení rozvoje centra města.

Vedení města Mostu vybírá organizátora mezinárodního soutěžního dialogu, který má přinést řešení realistického rozvoje širšího centra města. Primátor upozornil, že revitalizace veřejných prostranství v centru by nyní vyžadovala investici asi 2,5 miliardy korun – taková částka je ale pro současný městský rozpočet příliš vysoká. Návrh tak má poskytnout koncepční řešení strategie budoucího dlouhodobého rozvoje a mimo jiné zohlednit, jakým způsobem lze využít stávající budovy v centru města a veřejný prostor kolem nich. Radnice nicméně očekává, že strategie bude překračovat architektonicko-urbanistickou rovinu problematiky a zohlední i socioekonomické aspekty rozvoje města. Ke koncepci se bude možné dlouhodobě vztahovat při realizaci dílčích projektů, a bude tak představovat podklad pro koordinaci rekonstrukcí a investic. Soutěžní dialog by měl rovněž zprostředkovat diskuzi mezi odborníky, městskou politickou reprezentací, příslušnými úředníky a potenciálními investory a podnikateli.

Dosud provedené úpravy v centru města pro svou nekoncepčnost vedly spíše k fragmentarizaci městského prostoru, čímž postupně zhoršovaly celkový obraz města.

V roce 2020 již jednou architektonická soutěž na urbanistické řešení a rozvoj třídy Budovatelů, která centrem města prochází, vypsána byla – a byla posléze zrušena z důvodu „nutnosti změny ekonomických a finančních priorit města způsobené následky pandemie“. Soutěžní dialog, který je připravován v současnosti, má nicméně ambice nezaměřovat se jen na třídu Budovatelů, ale zahrnovat celé širší centrum města. „Návrh bude zahrnovat celé území centra města ve stejném vymezeném území, jak bylo navrhováno v šedesátých letech, což se ukazuje jako jediný možný způsob, jak řešit centrum města, které vzniklo v jednom okamžiku na základě autorského návrhu,“ řekl ve svém vyjádření pro Deník Alarm primátor Marek Hrvol. Jistý návrh, který měl řešit především prostranství kolem Kulturního domu Repre, v minulosti vytvořil také architekt Ondřej Beneš, se kterým radnice v minulosti spolupracovala. Primátor na otázku, zda Benešův návrh bude v nové koncepci také zohledněn, odpověděl: „Veškeré návrhy, které byly dosud v centru města zpracovávány a kterými město disponuje, budou v rámci tvorby zadání zvažovány, prověřovány a případně do zadání implementovány.“

„Most je zcela jedinečné české město vzniklé v krátkém okamžiku na základě autorského návrhu jako město pro 100 000 obyvatel. Absence postupného vývoje města v průběhu několika staletí se dnes nejvíce projevuje v centru na ikonických (avšak obtížně využitelných a udržovatelných) budovách a předimenzovaných veřejných prostranstvích, které postupně morálně i technicky zastarávají,“ upozorňuje tisková zpráva města. Tisková zpráva rovněž upozorňuje na to, že dosud provedené úpravy v centru města pro svou nekoncepčnost vedly spíše k fragmentarizaci městského prostoru, čímž postupně zhoršovaly celkový obraz města. Něčemu takovému by v budoucnu návrh rozvoje města měl zabránit.

Na jaře 2024 bude vybrán organizátor soutěžního dialogu, mezinárodní architektonická soutěž pak bude zahájena ještě letošní zimu. Vyhlášení výsledků řízení je naplánováno na zimu 2026. Plánování nové architektonické soutěže na rozvoj města je pozoruhodným krokem radnice s ohledem na to, že vedení města bylo v minulosti kritizováno za neuspořádání architektonické soutěže na rekonstrukci Kulturního domu Repre. Bývalý primátor Jan Paparega se v únoru dokonce vyjádřil, že kvůli jejich pomalosti není příznivcem architektonických soutěží.

Tento článek byl podpořen grantovým programem Journalismfund Europe Local Media for Democracy.

Čtěte dále