Jak uživit kulturu v regionech? Záznam debaty z divadelního festivalu PřeMostění

Jak zajistit, aby živá kultura v regionech byla schopná přežít? Alarm Mostecko ve spolupráci s divadelním festivalem PřeMostění uspořádal debatu o tom, jak je to s penězi a politikou v kulturní sféře.

Jakou roli má živá kultura v Mostě, proč bychom měli usilovat o to, aby prosperovala, a jak se na pozici živé kultury podílí podmínky jejího financování? I o tom proběhla 3. dubna nahrávaná debata s Pavlem Skálou (divadelní festival PřeMostění), Filipem Nuckollsem (Městské divadlo v Mostě), Jiřím Řehákem (náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro kulturu a památkovou péči) a Ester Klimeckou (Alarm Mostecko) na divadelním festivalu PřeMostění.

Myslím, že co se týče divadla a naklonění radnice k němu, tak to v současnosti vypadá v Mostě velmi dobře. Ale my žijeme od voleb do voleb. A může se stát cokoliv a situace může být zase špatná.

Na to, do jak nejisté finanční pozice jej jako organizátora divadelního festivalu dostává grantový systém, upozornil Pavel Skála. „Do festivalu jsem dodal 250 tisíc ze svýho. A nevím, jestli to bude fungovat nebo nebude fungovat. Vím, že máme nějaké přislíbené peníze, ale… Děláš to s nejistotou, protože máš chuť to dělat. Je ale bolestivé, že nevíš, jak to celé dopadne,” řekl na debatě Skála. Poté ještě dodal: „Někdy třeba na poslední chvíli zjistíš, že ti ten rok přijde o 100 tisíc méně, a je třeba to najednou řešit Hithitem. A pak tím otravuješ všechny na Facebooku.“

Skála také upozornil, že přestože je finanční nejistota vyplývající z grantového systému společná všem, kteří obdobné divadelní festivaly organizují, málokdo se proti neplacené práci i nejistotě vymezuje: „Mezi lidmi, kteří organizují amatérské festivaly, se traduje, že by svou práci měli dělat z lásky. Láska vám ale ten chleba nezaplatí. Myslím, že by se to tak dít nemělo. Ti lidé by sice neměli mít motivaci dělat to jen pro peníze, ale měli by za svou práci být placení. Nyní to tak není – u krajských postupových přehlídek ani nevíme, zda nakonec dostaneme peníze nebo ne, i když je máme přislíbené. Já například v současnosti vím, že letos se nám festival pravděpodobně zaplatí. Pravděpodobně.“

V debatě byla také tematizována problematika vlivu místních politiků na financování lokálních kulturních institucí. Budoucí ředitel Městského divadla v Mostě Filip Nuckolls k tomu řekl: „Velká divadla budou vždycky taková, jaká si je budou místní politici přát. A pak je možné provést jistou občanskou neposlušnost, jako tomu bylo v případě Činoherního studia, a vyřvat si to. Činoherní studio nebylo zachráněno jenom díky lidem z Činoherního studia. Tam tehdy bylo asi tři tisíce aktivních podporovatelů. Tehdejší demonstrace na podporu Činoherního studia v Ústí nad Labem byla tou největší, která se ve městě odehrála od roku 1989. Díky tomuhle a díky tomu, co předvedla v tu chvíli celá divadelní komunita v celé České republice – všichni se odmítli zúčastnit konkurzu na nové Činoherní studio – jenom díky tomu jsme přežili. Kdyby komunita kolem Činoheráku nebyla tímto způsobem vybudovaná, tak nebyla šance,“ popsal Nuckolls příběh Činoherního studia a dodal: „Myslím, že co se týče divadla a naklonění radnice k němu, tak to v současnosti vypadá v Mostě velmi dobře. Ale my žijeme od voleb do voleb. A může se stát cokoliv a situace může být zase špatná.“

Účastníci v debatě diskutovali také kritéria, na jejichž základě jsou přerozdělovány finanční dotace pro živou kulturu – včetně možného kritéria estetické hodnoty. „Estetická měřítka nelze objektivizovat do čísel, procent nebo bodů. To hledisko je proto velmi subjektivní,“ komentoval toto téma Jiří Řehák, předseda hnutí JsmePRO! a současný náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro kulturu a památkovou péči. Také rozvedl způsob, jakým způsobem je rozhodováno o financování živé kultury v Ústeckém kraji: „My například dokážeme očíslovat velikost města, kde se akce pořádá, a preferovat menší akce. Dokážeme velmi výrazně preferovat postupové přehlídky. Dokážeme preferovat projekty, které mají přeshraniční význam. To jsme schopni označit. A potom je to na dvou lidech – jednom odborníkovi a jednom politikovi – a ti mají za úkol odhalit estetický potenciál akce a potenciál pro region. A tam se samozřejmě velmi lišíme.“

Autorka je redaktorka mostecké redakce Alarmu.

Záznam z debaty byl podpořen grantovým programem Journalismfund Europe Local Media for Democracy.

Čtěte dále