Fotoreport: Proti elektrárně ve Chvaleticích

Desítky lidí v Pardubicích protestovaly proti prodloužení činnosti elektrárny ve Chvaleticích o dalších deset let.

V České republice není běžné, aby lidé protestovali proti modernizaci a implementaci nových filtrů v uhelných elektrárnách, ale v tomhle případě nešlo jinak. Uhlobaronům je totiž úplně jedno, že skutečnými filtry škodlivin nejsou technologie, ale naše plíce. Ty budou v Pardubickém kraji zbytečně znečisťovat ještě dalších patnáct let exhaláty z Chvaletic. Rozhodnutí prodloužit životnost místní elektrárny bylo učiněno za zavřenými dveřmi, bez vědomí veřejnosti a dle všeho protiprávně. Proto se místní lidé rozhodli postavit pochybným praktikám a znečisťování životního prostředí. Jejich demonstrace se konala přímo před Krajským úřadem v Pardubicích, který pochybné rozhodnutí o prodloužení životnosti elektrárny vydal.

Desítky lidí se sešly s transparenty „Stop době uhelné“, „Naše plíce bez uhlí“, „Stop uhelné lobby“ nebo se sloganem narážejícím na předcházející rozhodnutí o ukončení provozu elektrárny, které bylo anulováno. Nainstalování nových filtrů sice omezí množství nebezpečných látek v ovzduší, ale jejich reálný dopad bude v dlouhodobém měřítku nepatrný. Původním záměrem ČEZu – ještě před prodejem elektrárny do rukou společnosti Severní energetická – bylo ukončení činnosti do roku 2020.

Celý protest se nesl v pokojném duchu. Hosté postupně předčítali své proslovy, ve kterých vysvětlovali, proč je prodloužení životnosti elektrárny špatným krokem. Řečníci také několikrát vyzvali zástupce Krajského úřadu, aby promluvili. Ti však na výzvy nereagovali, přestože na protest, který se konal se přímo před jejich kanceláří, byli osobně pozváni. Celou demonstraci ukončilo symbolické uzavření makety dýmící elektrárny Chvaletice páskou, na které byla uvedena jména protestujících. Stoupající dým z dýmovnice pak poskytl příležitost prakticky využít do té doby jenom symbolické roušky a lidé na shromáždění si tak mohli představit, jak by to vypadalo, kdyby elektrárna ve Chvaleticích fungovala až do roku 2030.

2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-8786
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-8793
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-8801
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-8818
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-8819
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-8821
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-8827
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-8855
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-8858
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-8862
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-8866
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-8871
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-8937
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-8970
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-8992
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-9002
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-9031
2016_07_19_demo_chvaletice_zewlakk-9058
Čtěte dále