Na světě je 50 milionů dětských uprchlíků

Počet dětských uprchlíků stoupl o 75 procent. Úmluva UNICEF ukládá státům chránit děti bez ohledu na jejich původ nebo migrační status.

Děti představují třetinu populace, ale podle zprávy UNICEF tvoří v současnosti už polovinu všech uprchlíků na světě. V důsledku probíhajících globálních konfliktů se za pět let zvýšil počet dětských uprchlíků o osm milionů, což je nárůst dětské migrace o 75 procent. UNICEF varuje, že se tyto děti často stávají obětmi obchodu s lidmi a čelí nejhorším formám zneužívání. Počet dětí, které byly nuceny opustit svůj domov v posledních několika letech, rapidně vzrostl. Podle posledních údajů je v tuto chvíli na světě 50 milionů dětských uprchlíků, z toho 28 milionů bylo nuceno uprchnout v důsledku válečného konfliktu.

Děti se stávají obětmi obchodu s lidmi a čelí nejhorším formám zneužívání.

UNICEF vyzývá mezinárodní společenství k okamžitému řešení kritické situace a k zavedení opatření na ochranu dětí. Systém azylových řízení je navržen pro dospělé žadatele a vůbec neodpovídá potřebám dětí. Ty jsou nyní podrobovány hraničním kontrolám, zavírány do detenčních zařízení a při tom vystavovány velmi traumatickým situacím, které mají dopad na jejich další vývoj.

Výkonný ředitel UNICEF Anthony Lake upozornil, že je potřeba ukončit zadržování dětí, udržet rodiny pohromadě a poskytnout dětem potřebné vzdělání a zdravotní péči. Zároveň poukázal na to, že navzdory existujícím snahám uprchlíky přijímat čelí děti xenofobii, diskriminaci a vyloučení, které představují závažné ohrožení jejich vývoje. Pokud společnost mladé uprchlíky přijme a nabídne jim ochranu, vzdělání a šanci rozvíjet svůj potenciál, bude to pro ni zdroj budoucí stability a rozvoje. Podle aktuálních údajů však zatím uprchlíci a migrující děti čelí neúměrné chudobě a sociálnímu vyloučení. „Vlády mají tendenci chránit ‚své vlastní děti‘, ale děti jsou dětmi vždy a všude a měly by mít stejný standard ochrany a péče,“ řekl Lake pro Guardian. Zpráva a z ní vycházející úmluva ukládá státům, které ji ratifikují, povinnost chránit a respektovat práva dětí bez ohledu na původ nebo migrační status.

 

Čtěte dále