Chceme změnit systém, ne klima!

Zveřejňujeme manifest ekologické organizace Limity jsme my, která usiluje o přechod na bezuhlíkovou energetiku.

Změny klimatu jsou největším nebezpečím pro budoucnost lidstva. Mezi vědci přitom panuje shoda, že za celosvětové rekordní oteplení planety, zvyšující se hladiny moří, tání ledovců, vlny veder a sucha, drastické záplavy, stále silnější tropické bouře a vymírání živočichů může lidská činnost, zejména těžba a spalování fosilních paliv. Základním cílem našeho hnutí je proto UKONČENÍ TĚŽBY A SPALOVÁNǏ UHLÍ A VŠECH OSTATNÍCH FOSILNÍCH PALIV, dosažení KLIMATICKÉ SPRAVEDLNOSTI a spravedlivého přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku.

K čemu se hlásíme?

Jsme součástí GLOBÁLNÍHO HNUTÍ. Jsme si vědomi, že změny klimatu představují celosvětový problém. Cítíme se být spojeni s vzrůstajícím hnutím za klimatickou spravedlnost, které reprezentují skupiny jako Ende Gelande, dakotští Siouxové, Plane Stupid, 350.org nebo Reclaim the Power. Z toho důvodu jsme se několikrát zúčastnili mezinárodních akcí Break Free from Fossil Fuels, při nichž tisíce lidí vlastními těly blokovaly povrchové doly, uhelné přístavy nebo rozestavěné ropovody. V budoucnosti hodláme podporovat protesty proti fosilnímu průmyslu po celém světě. A to nejen prohlášením solidarity, ale i fyzickou účastí. Taktiky a směřování globálního hnutí chceme přenášet i do České republiky.

Radikální politika, taková, která řeší hlubší příčiny společenských problémů, nikdy v historii neuspěla bez přímého jednání.

Hlásíme se k SOLIDARITĚ s lidmi nejvíce postiženými změnami klimatu a ekologickými problémy. Jsme si vědomi, že ekologické problémy nelze vnímat odděleně od sociálních a ekonomických otázek. Klimatické změny kopírují mocenské rozložení ve společnosti a prohlubují nerovnost na mnoha úrovních. Problémy spojené s měnícím se klimatem postihují nejvíce nejchudší státy globálního jihu, ačkoliv k vypouštění emisí přispívají nejméně. Podobně v rámci států bývá nejvíce znečištěné životní prostředí v místech, kde se zároveň vyskytují největší sociální problémy. Ekologické katastrofy nejhůře dopadají na chudé, lidi jiné než bílé barvy pleti a ženy. Sucho a přírodní katastrofy jsou jednou z příčin migrace, kvůli kterým jsou desetitisíce lidí nuceny opustit své domovy. Všichni výše jmenovaní nesou důsledky nadměrného vypouštěním emisí globálním Severem, který z historického hlediska má přímou odpovědnost za škody způsobené změnami klimatu. Přišel čas to změnit.

Jak fungujeme a co děláme?

Fungujeme NEHIERARCHICKY, nemáme šéfy, jsme nezávislí na politických stranách. Snažíme se vytvářet ekologické hnutí zdola, ve kterém má každý člověk, který souzní s našimi hodnotami, rovný přístup k rozhodování o naší činnosti. Hlas lidí zasažených ekologickými problémy bude nejvíce slyšet tehdy, pokud budou mít možnost aktivně se zapojit do činnosti ekologického hnutí, přicházet s vlastními nápady a podílet se na jejich realizaci. Jsme OTEVŘENÍ, usilujeme o co největší inkluzivitu našeho hnutí. V naší skupině nebudeme tolerovat rasismus, sexismus ani jiné formy dělení lidí. Chceme dát možnost ovlivnit směřování hnutí všem lidem nehledě na barvu pleti, věk nebo gender. Chceme propojovat různá sociální hnutí s obyčejnými lidmi, kteří trpí těžbou a spalováním fosilních paliv a následky změn klimatu.

Hlásíme se k NENÁSILÍ. Při svých aktivitách nechceme způsobit újmu živým bytostem, ať už lidským, nebo zvířecím. Rovněž není našim cílem záměrně ničit majetek. Násilí pro nás není způsob, jímž chceme prosazovat naše cíle. Hlásíme se k PŘÍMÉ AKCI. Radikální politika, taková, která řeší hlubší příčiny společenských problémů, nikdy v historii neuspěla bez přímého jednání. Pomocí metod přímého jednání se v historii podařilo prosadit volební právo pro ženy, osmihodinovou pracovní dobu či zrušení otroctví a rasové segregace. Přímá akce je pro nás hlavním, byť ne jediným způsobem, jak měnit společnost a zároveň mobilizovat lidi. Mezi nástroje přímé akce počítáme například nenásilné blokády, pasivní odpor a občanskou neposlušnost. Jsme ochotni a ochotny se aktivně a vědomě konfrontovat se zákony a společenskými konvencemi ve jménu legitiminích cílů.

Při organizování akcí dbáme na jejich UDRŽITELNOST. Nechceme o ekologicky udržitelné společnosti pouze mluvit, chceme ji žít. Od stravování přes výrobu energie až po nakládání s odpadem se snažíme naše akce přizpůsobit ideálu, o který usilujeme.

Chceme změnit systém, ne klima!

 

Čtěte dále