V Brně končí samostatná genderová studia

V akademickém roce 2019/2020 se už na Fakultě sociálních studií neotevře samostatný obor genderová studia. Důvodem je podle vedení malý zájem o obor.

Od roku 2004 existoval na brněnské Fakultě sociálních studií (FSS) bakalářský obor genderová studia. Nabízela ho katedra sociologie v rámci dvouoborového programu – studenti a studentky tedy vždy spolu s genderem studovali i další obor, který fakulta nabízí. Počínaje akademickým rokem 2019/2020 genderová studia půjdou studovat už jen jako specializace v rámci sociologie. Vedení fakulty zdůvodnilo tento krok nízkým zájmem o obor. Se sníženým zájmem studentů se potýká i samotná sociologie a sloučení by prý mohlo tento trend zvrátit.

S genderovými studii fakulta a budoucí zájemci o studium přicházejí o důležitý obor zviditelňující jednu z klíčových perspektiv analýzy sociálních problémů.

Už v roce 2011 neudělila vědecká rada FSS akreditaci magisterskému programu genderových studií. Obor poškodilo i to, že vedení znemožnilo některé kombinace, se kterými ho šlo v minulosti studovat, například s psychologií. I to vedlo k poklesu zájmu. Ten se ale netýká jen sociologie, ale celé fakulty. Šéf katedry sociologie komentoval pro Muni.cz zařazení oboru pod sociologii jako potřebné „spojení sil“.

„S tímto rozhodnutím nic udělat nemůžeme. Je ale důležité, abychom ukázali, že fakulta a budoucí zájemci o studium přicházejí o důležitý obor zviditelňující jednu z klíčových perspektiv analýzy sociálních problémů,“ řekla Muni.cz socioložka Iva Šmídová, která na genderových studií vyučuje od jejich otevření v roce 2004. Ekonomické důvody podle ní nejsou jediné, podle kterých by se měla fakulta při podobných rozhodnutích řídit. S rozhodnutím vedení se nechtějí smířit ani studenti oboru. Organizují proto veřejné akce, kterými chtějí rozhodnutí vedení fakulty změnit.

FSS byla jediná fakulta v České republice, která nabízela genderová studia jako bakalářský program. Pokud se obor opravdu uzavře, bude ho možné studovat už jen na Karlově univerzitě na Fakultě humanitních studií, ale pouze jako navazující magisterský program.

 

Čtěte dále