Současná vládní opatření nebudou mít skoro žádný efekt, pokud neomezíme průmysl

Predikce Centra pro modelování biologických a společenských procesů BISOP ukazuje, že bez omezení průmyslu se situace v dohledné době nezlepší buď vůbec, nebo jen velmi málo.

Centrum pro modelování biologických a společenských procesů BISOP zveřejnilo predikci, podle níž jsou v pátek schválená opatření nedostatečná. Podle této situační zprávy nebude bez omezení průmyslu možné do června vrátit děti do škol, otevřít služby a neuleví se ani nemocnicím. Predikce BISOPu pracuje se dvěma scénáři, přičemž první je méně pesimistický než ten druhý. Podle prvního scénáře bude v Česku i při velké míře dodržování vyhlášených opatření na začátku dubna více než sedm tisíc lidí v nemocnicích, osm tisíc nových případů a přes sto padesát mrtvých denně. V tom druhém pak bude situace za měsíc i přes přijatá opatření stejná jako teď. 

Stávající opatření jsou nedostatečná

Pokud bychom uvažovali poměrně optimistický odhad, tj. že opatření způsobí snížení reprodukčního čísla R ze současných 1,25 na 0,85, pak po jednom až dvou týdnech setrvačnosti s 12 až 17 tisíci případů denně bude pokles způsobený třemi pekelnými týdny, znamenajícími čtyři reprodukční cykly viru, sice znatelný (0.85^5=50 %), bude ale znamenat pouze návrat na desetitisícovou úroveň z předchozích dvou týdnů, píše se ve zprávě. K tomu, aby se Česká republika dostala na úroveň kolem tisíce případů denně, by se podle autorů muselo téměř tři měsíce držet reprodukční číslo R na úrovni 0.85. Hranice tisíce nakažených denně je podle odborníků nutná k tomu, aby se dalo uvažovat o postupném uvolňování. Zmíněný scénář uvádějí autoři jako hypotetický, neboť předpokládají, že větší roli postupem času začne hrát přirozená i vakcinační imunita a možná i sezonalita viru, takže reprodukční číslo začne pravděpodobně při týchž opatřeních klesat. Přesto je podle nich tato cesta pomalého snižování pro společnost vyčerpávající. 

Ve svých předpovědích vycházejí autoři ze dvou metod, které vedou k podobnému výsledku. První z nich srovnává dopady restrikcí z loňského března, kdy byla přijata podobně drastická opatření a kdy byla zároveň nejpoctivěji dodržována. Druhá metoda vychází z odhadu dopadu opatření na rizikové kontakty lidí tak, jak jsou reportována v průběhu posledního roku v dlouhodobém sociologickém šetření Život během pandemie společnosti PAQ research. Při použití první metody autoři zohledňují, že mutace viru, se kterou bojujeme, je zhruba o padesát procent nakažlivější, což znamená, že tam, kde bylo v loňském březnu R=0,6, máme dnes R=0,9. Takže i kdyby se nám podařilo zopakovat loňský úspěch, tj. všichni poslechli premiéra Babiše a znovu dodržovali opatření jako loni v březnu, snížíme R maximálně na úroveň kolem 0,9, tvrdí situační zpráva. 

Omezení průmyslu může situaci výrazně zlepšit 

Autoři v této souvislosti zdůrazňují, že velký podíl na loňském jarním úspěšném omezení reprodukčního čísla mělo tehdejší dobrovolné omezení průmyslu. Podle čerpání programu Antivirus český průmysl v loňském druhém čtvrtletí dobrovolně snížil počet odpracovaných hodin o čtyřicet procent a některé provozy minulý rok na mnoho týdnů dobrovolně úplně přerušily provoz. Naplno do práce chodila méně než polovina lidí. Dnes jsou to dvě třetiny.

Druhá metoda je založená na vztahu mezi průměrným počtem rizikových kontaktů změřených sociologickým šetřením a reprodukčním číslem viru. Predikce pracuje s předpokladem, že opatření neomezí pracovní kontakty. Na nulu klesnou naopak v oblasti školy. V oblasti domova autoři předpokládají v optimistickém scénáři osmdesátiprocentní snížení současného stavu, což znamená omezení na jádrovou rodinu, v pesimistickém scénáři je předpokládané snížení třicetiprocentní. Redukci zbylých kontaktů, kam patří nakupování, cesta k lékařům, styk na úřadech a tak dále, předpokládají v optimistickém případě pětadvacetiprocentní, v pesimistickém desetiprocentní snížení oproti současnému stavu.

Situační zpráva obsahuje i tvrzení, že situaci nelze uspokojivě vyřešit bez plošné uzávěry neesenciálních provozů po dobu jednoho až dvou týdnů s tím, že po uplynutí této doby by měla být uzávěra nahrazena adekvátními alternativními opatřeními. Uzávěra je nutná proto, že stále není dostatečně připravené povinné testování ve firmách a další opatření, která by mohla efektivně snížit riziko problematických kontaktů v průmyslu. Omezení kontaktů v průmyslu o šedesát procent by podle zprávy srazilo počty případů v horizontu šesti týdnů pod tisíc případů denně, výrazně by ulevilo nemocnicím a ušetřilo jeden až dva tisíce životů jen v tomto období a další tisíce v dalších měsících.

Je jasné, že toto řešení vyžaduje dostatečný kompenzační mechanismus. Využít lze pravděpodobně existující mechanismy pro kompenzace z loňského roku a programy kurzarbeitu Antivirus. Znamená to značné výdaje, jsme však přesvědčení, že celkové náklady dlouhých drastických opatření ve všech ostatních oblastech jsou mnohem vyšší – je potřeba odpovědně srovnat tyto náklady se ztrátami vzniklými ostatním sektorům ekonomiky v případě, že se k redukci kontaktů na pracovištích nepřistoupí a stávající opatření budou muset trvat násobně delší dobu, uzavírají autoři svou predikci.

 

Čtěte dále