Podle analýzy prodaly České dráhy pozemky pro Smíchov City pod cenou

Analýza Nadačního fondu proti korupci zkoumá postup Českých drah při spolupráci se společností Sekyra Group na rozvoji Smíchova.

Smíchov City je jedním z největších developerských projektů v hlavním městě. V rozvojovém území na Praze 5 má na dvaceti hektarech vyrůst nová čtvrť pro 12 tisíc lidí. Počítá se s více než třemi tisíci byty, administrativními budovami a velkým kampusem České spořitelny. O problémech spojených s tímto projektem už Alarm informoval v několika textech a v podcastu Bulvár s místními obyvateli. V poslední době se kritika zaměřuje především na podezřelý postup Českých drah při prodeji pozemků. Aktuálně vyšla analýza Nadačního fondu proti korupci potvrzující závěry odborníků vystupujících v pořadu Reportéři ČT. Společnost Sekyra Group získala pozemky v oblasti na Knížecí za podezřele nízkou cenu. České dráhy přišly až o půl miliardy korun a hrozí jim další ztráta ve výši minimálně 1,5 miliardy – developerovi státní podnik pozemky prodal za něco přes 267 milionů, žádat však mohl dle odborníků o dvoj- až pětinásobek. Podezřele nízkou cenu provází pochybnosti, zda byla dodržena férová soutěž a zákon o zadávání veřejných zakázek. ČD totiž nevypsaly veřejnou soutěž. ČD ani Sekyra Group náklady nezveřejňují a tají i znalecké posudky, podle kterých je cena vypočítaná.

Proběhla veřejná soutěž?

Vývoj ve věci pozemků byl následující. České dráhy uzavřely s developerem v roce 2005 smlouvu o spolupráci, založily společný podnik Smíchov Station Development, odevzdaly soukromé společnosti část pozemků a další jí prodaly. Státní podnik ve společné firmě držel podíl 51 procent, zbytek měla v rukou developerská skupina Sekyra Group. To mělo zaručit také větší vliv státní firmy na charakter projektu rozvoje lokality.

Soukromá firma si sama určí, které pozemky chce převést na sebe a kdy, kdežto České dráhy mají povinnost jí dané pozemky prodat.

Obě strany tvrdí, že na výběr partnera pro rozvoj čtvrti veřejná soutěž proběhla, ale detaily o soutěži, jejích kritériích, formě či počtu soutěžících jsou neveřejné a nejsou dohledatelné. Požadavek na jejich zpřístupnění podle zákona o informacích ČD zamítly. Není tak jasné, proč si ČD vybraly ke spolupráci zrovna společnost Sekyra Group. Na cílech rozvoje lokality každopádně ČD se Sekyrou spolupracovaly již před vyhlášením zmiňované soutěže a uzavřením smlouvy. Cíle rozvoje a spolupráce jsou ale velmi vágní. Smlouva navíc dle odborníků působí nevyváženě, protože hájí především soukromé zájmy. Podobný postup ostatně zvolily České dráhy a Sekyra Group i v roce 2007, kdy vznikla společnost Žižkov Station Development. Původní projekt počítal s regulací výstavby a výrazným zastoupením oddechových zón a parků, nahradil jej však projekt spojený se změnou územního plánu na základě návrhu Sekyra Group.

Cenu 7500 korun za metr čtvereční dle Sekyra Group určil posudek, který si společnost nechala vypracovat. Že si kupující stanovuje výpočet ceny sám, pokládají kritici za přinejmenším podezřelé. Posudek navíc obě strany odmítají zveřejnit s tím, že jde o obchodní tajemství. Nízkou cenu pak argumentují tím, že z ní byly odečteny náklady na sanaci pozemků a budov v okolí. Ani jedna ze stran přitom nedefinuje, jak vysoké ony náklady byly, případně kolik sanací a jakého charakteru bylo realizováno. Způsob výpočtu a určení ceny navíc nebyl jasně vymezen ani ve smlouvě, kterou strany uzavřely v roce 2005. Pro České dráhy je mimo to nevýhodné nést veškeré náklady na odstranění ekologických a jiných zátěží na pozemcích, ze kterých bude profitovat soukromý partner. ČD se k tomu zavázaly ještě před tím, než zátěže zmapovaly a odhadly náklady na jejich sanaci. Developer sice sliboval vybudování infrastruktury, služeb a kultivaci veřejných prostranství, do velké míry však klíčovou infrastrukturu financují a realizují veřejné rozpočty.

Nová smlouva

V roce 2019 byla podepsána Rámcová projektová smlouva, která nahradila tu z roku 2005 a která stanovuje nová pravidla pro převod pozemků do soukromých rukou. Otázkou je, zda by neměla s novými cíli a charakterem projektu vzniknout také nová soutěž na partnera projektu a zda by nemělo proběhnout výběrové řízení na převod nemovitostí, jak je zvykem.

Zmíněnou smlouvou developer fakticky nabývá všechny pozemky Českých drah, o které má v daném území zájem. Soukromá firma si sama určí, které pozemky chce převést na sebe a kdy, kdežto ČD mají povinnost jí dané pozemky prodat. I tato smlouva je tedy pro ČD nevýhodná – práva a povinnosti jsou nevyvážené a Sekyra Group vykupuje pozemky postupně podle toho, jak se jí to hodí. Dráhy je pak mají prodat bez soutěže a za cenu podle posudku, který je utajován.

Hned druhý den po podepsání smlouvy došlo k prodeji dalších pozemků. Pořád přitom není známo ani to, z čeho vycházejí nové prodejní ceny, zda došlo k přepočtení cen a jejich aktualizaci podle cenové mapy, nebo k jiné aktualizaci cen, které se za posledních patnáct let výrazně změnily. Dotazy na plán na další prodej předmětných pozemků České dráhy ani Sekyra Group Nadačnímu fondu proti korupci nezodpověděly. Prodána zatím byla zhruba čtvrtina pozemků, tři čtvrtiny ještě zůstávají. Většinu území totiž drží město, městská část, státní firmy a instituce.

Čtěte dále