Ropný gigant ExxonMobil správně předpovídal globální oteplování už od konce sedmdesátých let

Nová studie detailně ukazuje, jak vypadal interní klimatický výzkum ropné společnosti ExxonMobil. Předpovědi vědců Exxonu se později takřka beze zbytku naplnily. Společnost je ignorovala.

ExxonMobil je jedna z největších fosilních korporací světa. A je to také jeden z největších hráčů, kteří šíří pochybnosti o klimatické vědě. ExxonMobil byl ale také dlouhou dobu lídrem klimatického výzkumu. A právě teď vyšla první systematická analýza jeho klimatických předpovědí. K čemu došla?

V časopisu Science vyšel článek Stephena Rahmstorfa a Naomi Oreskes, kteří porovnávají výsledky modelů ropného gigantu ExxonMobil v posledních padesáti letech. Článek analyzoval 32 interních dokumentů ExxonMobilu a 72 článků z vědeckých časopisů, v nichž byli vědci ExxonMobilu autory nebo spoluautory, a které byly publikované mezi lety 1977 a 2014.

Analýza zjistila, že modely odhadující globální teplotu vykazují velmi dobrou shodu se skutečně naměřenými hodnotami. Všechny správně předpověděly oteplení, ale také velmi přesně i míru oteplení. A to již od konce sedmdesátých let. Jejich předpovědi byly navíc v souladu s prognózami akademických a vládních institucí.

Předpověď Exxonu z roku 1982 o růstu globální teploty a koncentrací oxidu uhličitého. Modře a červeně skutečně naměřené hodnoty. Převzato z materiálů klimatického výzkumu společnosti ExxonMobil.

 

Výzkumné oddělení Exxonu také správně odmítlo možnost příchodu doby ledové, o níž se spekulovalo především v sedmdesátých letech. Klimatický výzkum ExxonMobilu také správně předpověděl, že zhruba do roku 2000 (+/- pět let) nebude možné globální oteplení detekovat. To se skutečně podařilo prokázat roku 1995, kdy ve své souhrnné zprávě IPCC oznámil, že efekt spalování fosilních paliv na globální klima je již tak velký, že jej lze odlišit od přírodních vlivů a náhodných fluktuací. Od té doby se každým dalším rokem jeho existence jen potvrzuje. ExxonMobil také velmi přesně odhalil, jaký je „uhlíkový rozpočet“ pro to, kolik je ještě možné spálit fosilních paliv, aby se oteplení udrželo v rámci ještě přijatelného nebezpečí.

Zatímco akademičtí a vládní vědci se snažili varovat veřejnost a tyto informace šířit, společnost ExxonMobil se naopak zapojila do mohutného hnutí, které se je snažilo popřít. Asi jste všichni slyšeli tvrzení o tom, že klimatické modely jsou nepřesné. Že nevíme, jestli za oteplování může spalování fosilních paliv, nebo ho způsobují přírodní či kosmické vlivy. Nebo jestli to není prostě náhoda. A jedním z nejvýraznějších hráčů, kteří podobné zprávy šíří, byl a je ExxonMobil.

Asi jste všichni slyšeli tvrzení o tom, že klimatické modely jsou nepřesné. Že nevíme, jestli za oteplování může spalování fosilních paliv, nebo ho způsobují přírodní či kosmické vlivy. Nebo jestli to není prostě náhoda.

To ukazuje například porovnání neveřejného vlastního výzkumu a veřejného vystupování. V roce 1999 CEO Lee Raymond prohlásil „prognózy budoucího klimatu jsou založeny na zcela neprokázaných klimatických modelech, nebo častěji na pouhých spekulacích.“

To mnohdy vedlo k frustraci klimatických vědců, kteří pro ExxonMobil pracovali. Zde je například vyjádření Martina Hofferta, autora řady úspěšných předpovědí:

„Je mi 83 let. Před třiceti nebo čtyřiceti lety jsme tohle předpověděli. Pro vědce je vrchol, když vidí, jak se jeho předpovědi naplňují. (…) Když se dívám na naši nedostatečnou reakci. Snažím se tak jak to jen jde, abych se od toho emocionálně odstřihl.“

„Takže jste naštvaný?“

„Ano! Jsem rozzuřený!“

Rex Tillerson bývalý CEO ExxonMobilu (a pozdější Trumpův ministr zahraničí) v roce 2013 označil klimatické modely za „nekompetentní“, ačkoliv již v tu dobu několik desítek let úspěšně předpovídaly nárůst teplot. V roce 2015 prohlásil: „Ve skutečnosti nevíme, jaké budou dopady na klima […], protože modely prostě nejsou tak dobré.“

Zmiňovaná analýza také poukazuje na to, že v posledních desetiletích se také objevuje čím dál více dokumentů, které odhalují, že americký ropný a plynárenský průmysl si byl jako celek vědom rizika globálního oteplování způsobeného spalováním fosilních paliv přinejmenším od padesátých let.

Uhelný průmysl přinejmenším od šedesátých let, elektrárenské společnosti, ropná společnost Total a automobilky General Motors a Ford od sedmdesátých let a ropná společnost Shell od osmdesátých let. Většina z nich ovšem od devadesátých let spolupracovala na vytváření dezinformační mlhy, která tyto poznatky měla skrýt.

Autor je analytik Asociace pro mezinárodní otázky.

Čtěte dále