Co se jinde nedočtete! Echo24 objevilo největší konspiraci v historii světa

Představil magazín Echo24 šokující zprávu kvantového fyzika Johna F. Clauser, která mění naše představy o oteplování klimatu, anebo jen publikoval nepodložený žvást?

Echo24 nám uprostřed okurkové sezóny přineslo rozkrytí grandiózního podvodu globální elity. Globalistická klika pod taktovkou Světového ekonomického fóra, OSN a Světové zdravotnické organizace prý provádí gigantický podvod. Pokud by se informace magazínu Echo24 potvrdily, bez debat můžeme mluvit o největším podvodu v historii vědy a dost možná světa. Účastnily by se na něm totiž stovky odborných institucí, tisíce vědců napříč obory, a to po dobu minimálně padesáti let.

Echo24 svůj šokující článek opírá o dva měsíce staré vyjádření amerického kvantového fyzika Johna F. Clausera u příležitosti nástupu do představenstva neziskové organizace CO2 Coalition. Vzhledem k tomu, že závažné odhalení vyžaduje také patřičnou evidenci, předpokládal bych, že ty dva měsíce redaktoři Echa strávili ověřováním zdrojů. Pojďme se tedy podívat, o co rozkrytí údajně největší konspirace v historii Echo24 opírá.

Buď Echo24 odhalilo největší konspiraci v dějinách světa, anebo překládá clickbaitový konspirační škvár, šířený zdiskreditovanou propagandistickou skupinou fosilního průmyslu.

Clauser uvádí, že objevil a opravil chyby v klimatických modelech, které drasticky podceňují ochlazující efekt mraků. Z toho důvodu jsou prý varování klimatologie bezpředmětná, protože žádné závažné oteplování nehrozí. To je zajímavé především proto, že Clauser podle všeho nemá relevantní vzdělání ani výzkum v klimatické vědě, v meteorologii, ve studiu mraků nebo klimatických modelech. To samozřejmě samo o sobě nic neznamená: outsideři někdy dokáží do jiného pole přinést svěží náhled, který není součástí disciplíny. Clauser ale bohužel svůj výzkum ani nikde nepublikoval, takže se jeho tvrzení nedají ověřit.

A ověřit by je bylo dobré, protože se dnes pracuje s velkým množstvím modelů, které využívají různé postupy a metodologie, neboť je vyvíjejí různé výzkumné týmy v různých státech. Že by se jedna chyba vyskytovala všude, přitom není příliš pravděpodobné. Klimatičtí vědci a vědkyně různé postupy používají cíleně právě proto, aby byli schopni identifikovat chyby a vyhnuli se omylům. Modelů je celá řada, od bezrozměrných modelů energetické rovnováhy po 3D modely atmosférické cirkulace. Zároveň existují obsáhlé programy jejich ověřování – například oproti historickým datům. A když se podíváme na historii klimatického modelování, prakticky všechny simulace klimatických modelů od sedmdesátých let předpověděly současný trend s velmi dobrou přesností.

Zatímco tedy klimatické modely ověřuje velké množství profesionálů z nezávislých týmů s různou metodologií napříč kontinenty, tvrzení magazínu Echo24 a Clausera nijak ověřit nelze. Svůj výzkum Clauser nepublikoval a nikdo nemůže nezávisle ověřit, jestli nemá ve výpočtech chybu. Podobná bombastická prohlášení ale nejsou v historii CO2 Coalition výjimkou. Podobnými tvrzeními se proslavil i jiný její člen, geolog Don Easterbrook. Ten podobně jako Clauser nemá klimatologické vzdělání, ale napadá klimatickou vědu. Prohlašoval, že globální oteplování skončilo v roce 1998 a následující dekády budou ve znamení globálního ochlazování. V roce 2008 napsal, že ochlazování již začalo, a dodal: „Stručně řečeno, v roce 2001 jsem dal v sázku svou reputaci a zveřejnil jsem své předpovědi vstupu do globálního cyklu ochlazování kolem roku 2007 (plus minus tři až pět let), založené na údajích o ledovcích, ledových jádrech a dalších údajích z minulosti… Pokud bude současný trend ochlazování pokračovat, budou zprávy OSN o změně klimatu největší fraškou v dějinách vědy.“ Jak to dopadlo? Žádné ochlazení nenastalo a „největší fraška v dějinách vědy“ se ukazuje jako pravdivá, zatímco Easterbrookovy předpovědi naprosto fatálně nevyšly.

Easterbrookova předpověď globálního ochlazování v porovnání se skutečně naměřenými teplotami

Co je CO2 Coalition?

Víme už, že Clauser sice dělá bombastická prohlášení o stavu klimatické vědy a klimatických modelů, ale vzdělání v klimatologii ani příbuzném oboru nemá. Prohlášení uskutečnil při ohlášení vstupu do představenstva neziskové organizace CO2 Coalition. Tu Echo24 představuje jako „vědeckou organizaci“. Co je tedy CO2 Coalition zač? Jako svoje poslání organizace deklarovala, že jejím cílem je informovat o významných přínosech oxidu uhličitého a fosilních paliv. Dnes zmínky o účelu organizace v propagaci fosilních paliv na její stránce již nenajdeme, nicméně najít můžeme množství propojení s fosilním průmyslem.

CO2 Coalition zakládal William O’Keefe, bývalý výkonný ředitel American Petroleum Institute (API), nejmocnější organizace zastupující zájmy fosilního průmyslu ve Spojených státech. O’Keefe byl také u vzniku Global Climate Coalition, jedné z prvních organizací vytvořených v devadesátých letech fosilním průmyslem za účelem diskreditace vědy, zabránění ratifikace Kjótského protokolu a lobbování proti zdanění fosilních paliv.

Dalším zakladatelem CO2 Coalition je Roger Cohen, bývalý manažer strategického plánování výzkumného oddělení ExxonMobil, a Lorraine Yapss Cohen, bývalá marketingová manažerka tamtéž. ExxonMobil je ropný gigant proslulý svým po desetiletí trvajícím šířením dezinformací o klimatických změnách. Svůj vlastní klimatický výzkum měl již v sedmdesátých letech a měl i vlastní klimatické projekce, které se dodnes ukazují jako velmi přesné – někdy dokonce přesnější než nejpokročilejší dobový akademický výzkum. Tyto predikce ukazovaly, že spalování fosilních paliv povede k oteplení s potenciálně katastrofálními důsledky. Nicméně na veřejnosti ExxonMobil popíral a diskreditoval klimatickou vědu, která ukazovala přesně to, co jeho vlastní vědecká oddělení.

Předpovědi výzkumného oddělení Exxonu z roku 1982 o vývoji koncentrace CO2 a vývoji globální teploty

Ředitelem CO2 Coalition je Gregory Wrightstone, který je certifikovaným ropným geologem a pro fosilní průmysl pracoval v průzkumu fosilních nalezišť po 35 let. CO2 Coalition je také spolufinancována organizacemi Charlese Kocha, což je vlastník fosilního petrochemického giganta Koch Industries. Charles Koch (spolu s dnes již zesnulým bratrem Davidem) je také jedním z nejaktivnějších podporovatelů šíření dezinformací o klimatu. Stačí se podívat na videa z produkce CO2 Coalition, abyste si udělali představu o „vědeckosti“ celého projektu.

Tyto souvislosti ale Echo24 v článku taktně zamlčuje a místo toho mluví o CO2 Coalition prostě jako o jakési nezaujaté „vědecké organizaci“. Ostatně v samotném označení „vědecká organizace“ se skrývá jeden paradox: pokud je věda zkorumpovaná, k čemu jsou nám vědecké argumenty? Stejně tak Echo24 nemluví o historii CO2 Coalition. Ta totiž vznikla z George Marshall Institute, založeného v roce 1984, především jako politická organizace s agendou podpory politiky Ronalda Reagana týkající se militarizace vesmíru, která se později vyprofilovala jako nástroj průmyslových zájmů, který diskreditoval vědu v oblastech, kde přinášela pro průmysl nepříjemné poznání.

George Marshall Institute založil Frederick Seitz, bývalý šéf Akademie věd Spojených států. Seitz po konci své vědecké kariéry proslul řadou eticky problematických činů. Roku 1979 začal pracovat jako vědecký poradce pro tabákový gigant R. J. Reynolds a efektivně mu pomáhal zastírat dopady kouření na zdraví. Ostatně tabákový průmysl byl pionýrem ve vytváření dezinformačních kampaní a jejich organizačního zázemí v podobě zdánlivě nezávislých organizací. Jejich know-how, ale i najaté odborníky a organizace poté využívala řada jiných průmyslových hráčů.

Seitz, podobně jako  Clauser, nebyl klimatolog a neměl vzdělání v příbuzné oblasti. Nicméně za peníze fosilního průmyslu se stal jedním z předních zpochybňovačů klimatické vědy. Seitz byl také iniciátorem Oregonské petice, která požadovala odmítnutí Kjótského protokolu. Spolu s peticí poslal i podvrh vědeckého článku a doplnil ho průvodním komentářem, že klimatická změna je ve skutečnosti prospěšná. Grafická úprava budila dojem, že článek byl publikován v prestižním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) vydávaném Národní akademií věd Spojených států amerických. Tato manipulace donutila Akademii reagovat a vydat prohlášení, že článek v jejím časopise nevyšel, že dokonce nevyšel v žádném vědeckém časopise, že nevyjadřuje názory Akademie a že odpovídající výbory Akademie mají názor přesně opačný.

Špinavé kampaně proti klimatologii

Fred Seitz stál také za odstartováním šikanující kampaně proti IPCC a jmenovitě proti jednomu z hlavních autorů jedné jeho zprávy Benu Santerovi. Veřejně ho obvinil z nejhorších provinění proti vědecké etice. Měl prý na politické zadání cenzurovat kapitolu zprávy IPCC. Santer to nesl těžce, a navíc se stal terčem šikany daleko za hranicemi jakékoliv oprávněné kritiky – od výhružek přímo před jeho domem po umístění jeho profilu na známý neonacistický portál Stormfront.

Za Santera se sice postavili vědci a vědkyně, jejichž práci měl údajně cenzurovat, a Seitzova obvinění se ukázala jako falešná, nicméně mylný dojem o falšování dat klimatickými vědci s námi zůstává dál. Až později si množství investigativníchakademických prací, ale i dokumentárních filmů a pořadů začalo všímat organizovaného popírání vědy průmyslem detailněji.

Banner CO2 Coalition ve Spojených státech

Konspirační třeštění

Se znalostí tohoto kontextu je už méně překvapivá další část Clauserova vyjádření: „Příběh o klimatické krizi je podvodem globální elity a nebezpečnou korupcí vědy, která ohrožuje světovou ekonomiku a blahobyt miliard lidí,“ uvedl Clauser. Je to prý podvod prosazovaný globální elitou a jejími spojenci v korporátních médiích, včetně globalistických organizací, jako jsou Světové ekonomické fórum (WEF), Organizace spojených národů (OSN) a Světové zdravotnické organizace (WHO). To je ovšem bombastické odhalení, které by se mělo opírat o značné množství zdrojů, které autor doloží. To se ovšem neděje a Echo24 je jen bez komentáře či objasnění přetiskuje.

Nicméně pro člověka se znalostí dezinformačního prostředí tento příběh něco nápadně připomíná: konspirační teorii o „velkém resetu“, která vznikla v prostředí krajní pravice ve Spojených státech a postupně se rozšířila do celého světa. „Velký reset“ bylo původně označení iniciativy Světového ekonomického fóra, která měla jako odpověď na finanční krizi posílit ekonomiku a využít krizi k nutným dlouhodobým změnám. Jejími pilíři měly být větší sociální zodpovědnost, technologické inovace a ekonomika šetrnější k životnímu prostředí. Krajní pravice začala ale šířit konspirační teorie různé úrovně bizarnosti a tvrdila, že ve skutečnosti se jedná o záměrný plán na zotročení populace. Globální ekonomické elity podle těchto teorií vytvořily covidovou pandemii za účelem toho, aby způsobily cílený pokles životní úrovně, zrušení osobního vlastnictví a zavedení permanentního celosvětového lockdownu. S tím, jak se konspirační teorie začala úspěšně šířit, začaly její prvky používat i různé skupiny šířící mlhu o klimatických změnách, od propagandisty fosilního průmyslu Marc Morana po skupiny šířící ruskou informační válku (viz například články na serverech Katechon a Tsargrad).

Nadto samotné označení „globalisté“ se používalo i dřív a obvykle mělo implikovat židovské elity toužící po globální dominanci a stojící proti národnímu státu. Ostatně antisemitská linka je v klimadezinformačním hnutí populární dodnes, obzvláště v konspiračních teoriích přicházejících z ruského prostředí. Clausera ani Echo24 sice z antisemitismu nepodezírám, ale je dobré znát okolnosti a historii příběhů, které šíří.

Echo24 předkládá bombastická a velmi závažná obvinění. V zásadě stojíme před dvěma možnostmi. Buď Echo24 odhalilo největší konspiraci v dějinách světa, která prostupuje byznysem, médii i vědou po celém světě, konspiraci tak nebezpečnou, že ohrožuje kohokoliv na světě. Anebo prostě překládá clickbaitový konspirační škvár, šířený zdiskreditovanou propagandistickou skupinou fosilního průmyslu, nemá elementární kontrolu kvality a ani základně si neověřuje zdroje.

Autor je analytik Asociace pro mezinárodní otázky.

Čtěte dále