Ředitel gymnázia zrušil přednášku o Repre. Členstvo školské rady ji považovalo za politickou

Ředitel Podkrušnohorského gymnázia v Mostě na popud školské rady zrušil přednášku o plánované rekonstrukci Repre. Přednáška organizovaná školním parlamentem byla označena za politickou.

Školní parlament Podkrušnohorského gymnázia v Mostě chtěl 7. února pořádat přednášku Martina Trávníčka o plánované rekonstrukci kulturního domu Repre (rozhovor s Martinem Trávníčkem dostupný zde). Vedení školy plánovanou přednášku zrušilo po telefonátu několika členů školské rady, kteří požadovali, aby se přednáška nekonala – z jejich perspektivy rekonstrukce kulturního domu představuje politické téma, a proto by se na půdě školy neměla uskutečnit.

Zástupce školního parlamentu, který si přál zůstat v anonymitě, na otázku, jakým způsobem byli vybíráni hosté, uvedl: „Není to tak, že bychom měli nějaká specifická kritéria výběru hostů. Když někdo s něčím přijde a zdá se nám to jako dobré téma, tak jej pozveme do školy. Není v tom žádná věda. Dokud nepřišlo toto kontroverzní téma, tak s tím nikdy problém nebyl. Proces schvalování přednášek také složitý nebyl – jenom jsme museli zajít za paní zástupkyní, která nám ji schválila. A tak jsme to udělali i teď.“

Mezi členy školské rady gymnázia je i bývalý primátor a senátor za Mostecko Jan Paparega, během jehož výkonného období byl současný návrh rekonstrukce Repre schválen.

Zástupci školního parlamentu byli nejdříve informováni, že je přednáška zrušena, protože nebyla v předstihu konzultována s ředitelem gymnázia Karlem Vackem, ale jen se zástupkyní ředitele a předsedkyní předmětové komise Ivetou Macánovou. „Pak si nás pozval na schůzku a tam jsme se dozvěděli, že mu volali někteří členové školské rady a stěžovali si. Měli za to, že je to politické téma a že by se přednáška neměla uskutečnit,“ uvedl student a člen školního parlamentu. Mezi členy školské rady gymnázia je i bývalý primátor a senátor za Mostecko Jan Paparega, během jehož výkonného období byl současný návrh rekonstrukce Repre schválen.

Studenti a studentky gymnázia v reakci na zrušení přednášky hejtmanovi Ústeckého kraje, primátorovi Mostu a členům městské rady předkládají otevřený dopis. Mezi podepsanými jsou studující 2. a 3. ročníků Tomáš Balín, Marek Těšitel, Maryam Chiah a Ema Kynclová. V dopise se vymezují vůči zrušení přednášky, kterou školská rada označila za politickou, a vyzývají ostatní školní parlamenty, vedení mosteckých základních a středních škol, ředitele a učitele, studenty a studentky k podpoře iniciativy za odložení plánované rekonstrukce Kulturního domu Repre.

Ředitel Karel Vacek se Deníku Alarm ke zrušení přednášky odmítl vyjádřit. Zástupce školního parlamentu k celé záležitosti závěrem uvedl: „Myslím si, že se přednáška zpolitizovala více tím, že byla zrušena. Pokud by proběhla, bude se jí účastnit maximálně šedesát lidí a z toho bude část studentů, kteří pouze nechtějí být na školní hodině.“ Poté dodává: „Připadá mi absurdní, že se ta přednáška zrušila, protože vedení na ni má nějaký názor. Jedná se o iniciativu nás, studentů. I kdyby přednáška byla politická, tak ji vedení nezařídilo. Oni školu nepolitizují, jenom nám dávají prostor pořádat si přednášky, které nás zajímají a které bychom chtěli slyšet.“

Tento text byl podpořen grantovým programem Journalismfund Europe Local Media for Democracy.

Čtěte dále