Z fondu pro uhelné regiony se pravděpodobně nevyčerpá až 9 miliard korun, říká zpráva Ministerstva pro místní rozvoj

Kvůli pomalému čerpání Fondu spravedlivé transformace hrozí, že se z dotací pro uhelné regiony nevyčerpají zdroje ve výši 4 až 9 miliard korun. Mohou za to administrativní potíže i nedostatek úředníků a úřednic.

Podle zprávy Ministerstva pro místní rozvoj, kterou má redakce Deníku Alarm k dispozici, hrozí, že se nestihnou vyčerpat všechny prostředky z Operačního programu Spravedlivé transformace. Fond spravedlivé transformace má za cíl poskytnout finanční prostředky uhelným regionům na přechod ze sféry fosilního průmyslu do více environmentálně udržitelných ekonomických sektorů. Podle Zprávy o rizicích a opatřeních implementace fondů EU k datu 31. prosince 2023 ale existuje riziko, že se do roku 2026 z Operačního programu Spravedlivé transformace určeného Ústeckému, Karlovarskému a Moravskoslezskému kraji nedočerpají zdroje ve výši 4 až 9 miliard korun.

V červnu tohoto roku by mělo být v ideálním případě vyčerpáno již 50 procent celkové alokace Operačního programu Spravedlivé transformace a v prosinci 2024 dokonce 65 procent.

Příčinou možného nevyčerpání alokovaných peněz je několik. Předně dochází ke zpoždění ve vydávání tzv. právních aktů. Operační program Spravedlivé transformace je z poloviny postaven na „strategických projektech“. Jedná se o projekty velkých subjektů, které vyžadují stavební povolení a musí splnit podmínky pro realizaci veřejných zakázek. V Ústeckém kraji se jedná např. o Green Mine, továrnu na lithiové baterie skupiny ČEZ, těžbu lithia na Cínovci nebo vybudování Transformačního centra Ústeckého kraje. Protože tyto velké projekty doprovázejí zmíněné administrativní procesy, může být jejich realizace, a skrz to i čerpání dotací, relativně pomalá.

Dalším důvodem je, že Operační program Spravedlivé transformace se zabývá z pohledu státní správy novými a složitými tématy. Jejich zpracování je proto těžší a vede k větší nepředvídatelnosti. To se projevuje i zpožděním realizace projektů. Protože se navíc administrativa potýká s nedostatečnými personálními kapacitami, implementovat vysoce komplexní program je ještě náročnější. Ve zprávě je opakovaně zmiňováno, že nedostatek úředníků a úřednic se nepříznivě podepisuje na vysokém riziku možného nevyčerpání fondu.

Pro zdroje z Fondu spravedlivé transformace platí pravidlo n+3. To znamená, že částku alokovanou na konkrétní rok je nutné vyčerpat nejpozději do tří let, jinak na ni zaniká nárok. První zdroje z fondu byly alokované již na rok 2021 – jednalo se o 7 miliard korun. Proto podle pravidla n+3 tyto prostředky musí být vyčerpány nejpozději do konce letošního roku. A právě dle pravidla n+3 musí být do roku 2026 z fondu vyčerpáno asi 70 procent prostředků, tedy přibližně 30 miliard korun. O nedostatku času a rizicích nutně překotného čerpání Fondu spravedlivé transformace již informovala studie studie Amnesty International Spravedlivá transformace a korupční rizika z roku 2021. Mimo jiné i upozornila, že právě časová tíseň představuje hlavní faktor při možných korupčních rizicích.

Možné nevyčerpání všech peněz alokovaných fondem se v současné chvíli zdá být pravděpodobným scénářem. Program měl k prosinci 2023 zasmluvněno jen 8,2 miliard korun, což je pouhých 10 procent celkové alokace programu. Proplaceno příjemcům bylo dosud jen 0,1 procent celkových zdrojů z fondu. Ve zprávě Ministerstva pro místní rozvoj je přitom upozorněno, že v červnu tohoto roku by mělo být v ideálním případě vyčerpáno již 50 procent celkové alokace Operačního programu Spravedlivé transformace a v prosinci 2024 dokonce 65 procent.

Tento text byl podpořen grantovým programem Journalismfund Europe Local Media for Democracy.

Čtěte dále