V téhle posilovně se buduje solidarita

Londýnská posilovna Solstar se snaží na bojová umění nalákat více žen a zároveň šířit levicové a antifašistické poselství.

Solstar je levicová a antifašistická posilovna a tělocvična pro bojová umění, kterou vedou ženy. Jsem trenérkou boxu a jednou ze zakladatelek klubu. Společně s Paulou jsme Solstar založily v únoru 2016. Posilovnu jsme vytvořily na základě své frustrace z machistických nesmyslů, se kterými jsme se setkávaly v tradičních posilovnách (ať už se jednalo o box, thajský box, taekwon-do nebo jiné disciplíny), a nedostatku míst, kde by ženy mohly cvičit bez pocitu, že musí být lepší než muži, pokud mají být vůbec považovány za schopné. Obě jsme dělaly bojová umění dost dlouho na to, abychom v našich disciplínách měly zkušenost s reálným sexismem, a už jsme z toho byly skutečně unavené.

Posilovna bez machismu

Přestože se účast žen v mnoha sportovních aktivitách zvyšuje, o bojových uměních to pořád ještě tak úplně neplatí. Podle našich zkušeností je to kvůli jejich pověsti. Boxerské tělocvičny nejsou zrovna vřelými místy, kam by mohla vstoupit žena bez předchozích zkušeností. Pokud se odhodláte překročit jejich práh, čeká na vás v nejlepším případě machismus, v horším případě otevřený sexismus, což neodradí opravdu jen ty nejzarputilejší adeptky boxu.

Bavíme se, potíme se, bojujeme – a vytváříme komunitu. Využíváme sport organizovaný zdola pro politickou organizaci zdola.

Chtěly jsme proto založit tělocvičnu, která by měla týmového ducha komunity bojových umění bez prosazování něčího ega. Také jsme se pokoušely propojit aktivisty z lokální turecké a kurdské komunity s dalšími aktivisty, kteří žijí v Londýně. Bojová umění jsou skutečně úžasná – můžete díky nim být silní, připravení a sebevědomí v jakékoliv situaci. Dovednosti, kterým se díky bojovým uměním naučíte, mohou být životně důležité pro to, abyste z ošklivých situací vyvázli celí, obzvlášť pokud se setkáte s pouličním obtěžováním nebo násilím. Zvláště užitečné jsou tyto dovednosti pro lidi, kteří se s obtěžováním potýkají nejvíce, tedy pro ženy (zejména v komunitě migrantů), LGBTQ+ lidi nebo aktivisty. Potom jsme si uvědomily, jak velký potenciál má propojování skupin, které by spolu jinak nespolupracovaly. Řekly jsme si: „Co když můžeme ze sportu, který milujeme, učinit nástroj politické sebeorganizace?“

Sportem k levicové politice

Sport sjednocuje – vytváří solidaritu, vytváří hnutí, buduje vztahy – a pro roztříštěnou levici můžeme sotva najít něco důležitějšího. Na levici je příliš mnoho vnitřních bojů. Vždycky jsem si myslela, že je směšné, malicherné a po pravdě řečeno dětinské zaměřovat se na věci, na kterých se neshodneme, v situaci, kdy je toho v sázce tolik. Jistě, váš soudruh může být anarchista, komunista nebo třeba corbynista a bezesporu spolu můžete nesouhlasit, například co se týče zásluh První internacionály nebo jestli by pracoviště měla být organizována odborovými svazy nebo raději radami pracujících. Je ale nutné společně pokračovat dál v aktivním narušování kapitalismu a vytváření alternativy. Detaily bude možné doladit později.

V Solstaru se tím snažíme řídit. Levicové naladění se předpokládá u každého, kdo projde našimi dveřmi, a snažíme si to ujasňovat ještě před tím, než někoho přijmeme. Pak už ale politiku necháváme u vchodu. Bavíme se, potíme se, bojujeme – a vytváříme komunitu. Využíváme sport organizovaný zdola pro politickou organizaci zdola. Box je sport pracující třídy a vždycky byl. Neobsahuje takové bariéry jako jiné sporty. Box byl využíván k tlumení násilí v gangu a zvyšoval angažovanost a sebevědomí dětí a mladých lidí v oblastech bez jakýchkoliv příležitostí. Jeho záslužnost v této oblasti je dobře známá a uznává a podporuje jej dokonce i policie. Antifašismus je také organizační formou pracující třídy, ale paralel je tady více: schopnost zvládat stresové situace nebo násilné hrozby je pro antifašistický aktivismus nezbytná. Učíme lidi, jak zůstat v klidu, když čelí agresivitě, jak se bránit a hlavně jak vyváznout bez zranění.

Vůbec nebudu přehánět, když řeknu, že mi box změnil život. A hodně boxerů vám řekne to samé. Ať už jde o stravovací problémy, alternativu ke kultuře gangů v místě, kde vyrůstáte nebo o získání sebedůvěry po ukončení násilnického vztahu, stává se box katalyzátorem skutečného osobního růstu. Když k tomu přidáte ještě výhody pro tělesnou kondici, sebedisciplínu a sebevědomí ve spoustě situací, je těžké pochopit, proč by se někdo neměl věnovat bojovým uměním.

Pocítit solidaritu

Jako Solstar jsme přesvědčeni, že bojová umění mohou přinést obrovskou změnu. Napadáme kapitalismus a směřujeme k progresivní socialistické budoucnosti. K dosažení něčeho takového vedou tři cíle. Zaprvé chceme zapojit více žen do sportu tím, že naše posilovna bude skutečně otevřená a nebude nikoho odrazovat. Zadruhé chceme vybudovat silnější a schopnější levici a propojovat levičáky z celého politického spektra i z komunit migrantů. Nakonec to všechno chceme využít k vytvoření sítě pro radikální organizovanost – umožňovat solidaritě a kamarádství, vytvářeným tréninkem, získat praktický vliv na dosažení našich politických cílů.

Výsledky už máme. Genderová rovnováha našich cvičení je obecně 50 na 50, s čímž se v tradičních posilovnách nesetkáte. Také teď máme skvělou bývalou profesionální zápasnici Annu Zucchelli, která dělá kurzy jiu-jitsu a thajského boxu a vnesla do tréninku velké množství dovedností a zkušeností. Někteří z našich klientů se nám svěřili, jak byl Solstar důležitý pro obnovení jejich sebedůvěry po napadení nebo jiných traumatických událostech v jejich životech. Vytváříme propojení na národní i mezinárodní úrovni, cestujeme po nejrůznějších klubech a seminářích. Je zřejmé, že model funguje, takže jediné, co zbývá, je pokračovat v expanzi.

Autorka vede posilovnu Solstar.

Z anglického originálu This women-led London gym is building solidarity through martial arts, publikovaného na webu PoliticalCritique.org, přeložil Martin Vrba.

 

Čtěte dále