Úřady vyloučením spolků z řízení o Masaryčce pochybily, tvrdí ombudsman Křeček

Výstavba na nejlukrativnějším pražském brownfieldu vedle Masarykova nádraží se potýká s další kritikou. Vyloučení spolků z řízení bylo podle veřejného ochránce práv nezákonné.

Stavební úřad Prahy 1 a Magistrát hl. města Prahy vyloučily spolky z územního a stavebního řízení ve věci záměru společnosti Penta, která má na Masarykově nádraží stavět polyfunkční budovu. Takové vyloučení je dle veřejného ochránce práv a Městského soudu v Praze nezákonné. Poté, co Penta provedla v záměru drobné změny, považovaly úřady záměr za odlišný a nepodléhající hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), na základě čehož spolky vyloučily. Nezisková organizace Arnika se již kvůli nezákonnému vylučování spolků v povolovacích řízeních soudí s pražským magistrátem. Než však soud vydal usnesení, úřady stavbu povolily. Ombudsman Stanislav Křeček nyní zveřejnil dopis a zprávu o šetření v této věci.

Ombudsman v této zprávě upozorňuje na pochybení úřadů, jež rozhodly o vyloučení spolků. Součástí územního řízení mělo být i hodnocení EIA, a měla jej tedy být účastna dotčená veřejnost, která hájí veřejný zájem, včetně například vlastníků sousedních pozemků. Křeček se také pozastavuje nad nezvykle krátkou lhůtou územního a stavebního povolení. „Srovnám-li povolovací řízení obdobně rozsáhlých stavebních záměrů, vyvolává to pochybnosti o tom, zda všechny procesy proběhly v souladu se zákony a s principy dobré správy,“ píše Křeček ve zprávě. V závěru žádá starostu Prahy 1 Petra Hejmu (STAN) a ředitele magistrátu Martina Kubelku o vyjádření a urychlené napravení situace. „Věříme, že úřady svou chybu co nejdříve napraví, abychom zákonnou cestou mohli prosadit úpravy projektu a zmírnit jeho enormní negativní dopady na centrum Prahy, dokud je čas,“ říká Václav Orcígr ze spolku Arnika.

Řízení ve věci projektu Penty na Masarykově nádraží obestírají nejasnosti po celou dobu. Územní řízení bylo už před rokem zahájeno víceméně v tajnosti, bez řádného informování veřejnosti. Spolky Arnika, AutoMat a Klub za starou Prahu podaly k posuzování vlivů řádné připomínky a stavební úřad je měl ze zákona o zahájení návazného řízení informovat, což se také nestalo. Spolky jednání úřadů již dlouhodobě kritizují.

O nejasných a pravděpodobně i nezákonných postupech kolem projektu Masaryk Centre 1 informujeme na Alarmu dlouhodobě – například v rozhovoru s architektem Tomášem Víchem, se zastupitelem hlavního města za Prahu sobě Petrem Zemanem nebo s ředitelem Institutu plánování a rozvoje Ondřejem Boháčem.

 

Čtěte dále