Konec povinné sterilizace? Finská vláda chce zlepšit život trans lidem

Finský parlament projednává novelu zákona o tranzici. Podle ní by trans lidé nově nemuseli podstupovat povinnou sterilizaci.

Finská premiérka Sanna Marin v červenci během Pridu v Helsinkách slíbila, že v září vláda předloží novou legislativu, která by měla pomoci trans lidem. Finsko je totiž – společně s Českou republikou – jednou z posledních zemí v Evropě, kde trans lidé musí podstoupit sterilizaci, jestliže chtějí mít pohlaví, s nímž se identifikují, na úředních listinách a dokladech. Mezi severskými zeměmi je Finsko dokonce jediné. A tuto situaci teď chce finský parlament změnit.

Předkladatelé zákona argumentují tím, že legální změna pohlaví je svobodnou volbou jednotlivce.

„Pro mě osobně je to velmi důležitá záležitost a bude předána parlamentu, jakmile začne podzimní zasedání,“ řekla Marin v létě médiím. A slib dodržela. Navázala tak na závazek svého předchůdce Anttiho Rineho, který po vyhraných volbách deklaroval, že příprava nového zákona je závazek pro nastávající volební období. Ve čtvrtek tak zákonodárci projednávali zákon, jehož poslední aktualizace proběhla v roce 2002.

Vláda premiérky Sanny Marin na pokyn Rady Evropy, která Finsko kritizovala za narušení tělesné autonomie a lidských práv, začala sice změnu definice tranzice řešit už krátce po svém nástupu, pandemie covidu a ruská agrese na Ukrajině ale projednávání zbrzdily.

Aktualizovaný návrh zákona vedle povinné sterilizace ruší i povinné psychiatrické vyšetření a lékařské procesy. K podstoupení tranzice tak bude třeba pouze vlastní prohlášení. Předkladatelé zákona argumentují tím, že legální změna pohlaví je svobodnou volbou jednotlivce, na které se nepodílí žádná třetí strana. Aktivisté za práva transgender lidí nicméně kritizují fakt, že nový návrh opomíjí občany mladší 18 let, kterým by tranzice neměla být umožněna.

Pokud má novela vejít v platnost, musí být napřed projednána a odhlasována v parlamentu. Očekává se zevrubná diskuze a námitky napříč politickým spektrem, zejména pak v otázce, od jakého věku bude možné změnu pohlaví podstoupit.

Čtěte dále