„Berlín teď může psát dějiny.“ Komise odborníků potvrdila, že vyvlastnění je možné

Berliner Morgenpost přinesl zprávu o tom, že vyvlastnění největších berlínských pronajímatelů a jejich kompenzace je podle komise odborníků v souladu se zákony.

Expertní komise pro otázku vyvlastnění vznikla v německém hlavním městě letos v dubnu. Jejím úkolem bylo posoudit, zda je proveditelný požadavek úspěšného referenda, zorganizovaného iniciativou Vyvlastnit Deutsche Wohnen, tedy zespolečenštění asi 250 tisíc bytových jednotek, které jsou ve vlastnictví největších zdejších pronajímatelů. Jde o ty, kteří ve městě vlastní přes 3000 bytů. Podle průběžné zprávy vydané komisí Berlín může k tomuto kroku přistoupit a kompenzovat vlastníky bytů částkou, která neodpovídá jejich současné tržní hodnotě. Zpráva dokonce hovoří o tom, že předchozí odhadovaná částka 29 až 36 miliard eur je příliš vysoká a město by mělo zaplatit méně.

Organizace Vyvlastnit Deutsche Wohnen, která pokračuje v berlínské tradici spolků bojujících za práva nájemníků, má v posledních letech podporu více než poloviny Berlíňanů.

„Komise nyní potvrdila to, pro co se loni vyslovilo více než milion lidí,“ komentovala zprávu mluvčí Vyvlastnit Deutsche Wohnen Gisèle Beckouche. „Senát už nemá žádné výmluvy a musí referendum realizovat. Berlín teď může psát dějiny.“ Jak Vyvlastnit Deutsche Wohnen, tak strany Levice a Zelení dlouhodobě kritizovaly berlínský senát za netransparentnost, od komise totiž dlouho nepřicházelo vyjádření a navíc je známo, že SPD, která je nejsilnější stranou ve vedení města, je proti vyvlastňování.

Úspěšné referendum se odehrálo v září roku 2021. Reagovalo na stále stoupající ceny nájmů ve městě, kde v nájemních bytech bydlí přes 80 procent obyvatel. Vyvlastnění považují Berlíňané za jedinou možnost, jak se mohou vyhnout prekérnímu postavení všichni ti, kteří by měli žít v sociálním bydlení. Toho je však ve městě málo, a obyvatelé některých berlínských přistěhovaleckých čtvrtí tak žijí v trvalé nejistotě, že budou v důsledku stále se zvyšujícího nájemného vymístěni. Bytová krize však znamená také stále se zhoršující ekonomickou situaci pro střední třídu, která vynakládá na nájem příliš velký podíl příjmů a nájemníci se mnohdy tísní v přelidněných bytech. Organizace Vyvlastnit Deutsche Wohnen, která pokračuje v berlínské tradici spolků bojujících za práva nájemníků, má v posledních letech podporu více než poloviny Berlíňanů. Více si o této iniciativě můžete přečíst zde.

Čtěte dále