Podemos k situaci v Řecku

Španělské levicové hnutí Podemos se vyjádřilo k situaci v Řecku.

S ohledem na situaci v Řecku a krach vyjednávání Euroskupiny chce politické hnutí Podemos sdělit toto:

1. Minulé pondělí představila řecká vláda Euroskupině návrh, který zahrnoval důležité ústupky a byl jednoznačně přijat věřiteli jako rozumný a životaschopný. Nicméně v následujících dnech mezinárodní věřitelé z řad vedení MMF neakceptovali návrh řecké vlády zdanit nejbohatší sektory společnosti, restrukturalizovat dluh a spustit investiční plán pro oživení ekonomiky. Namísto toho vyžadovali zvýšení DPH na základní služby a potraviny a trvali na dalších škrtech v důchodech a platech. Ve své snaze demonstrovat, že politika austerity nemá alternativu, tedy věřitelé přijímají pouze peníze chudých a nadále trvají na uplatňování těch opatření, která zemi přivedla k humanitární katastrofě. Řecká ekonomika se dusí. Pokračování v jejím škrcení je přesný opak toho, co je třeba udělat.

Věřitelé svou neústupností dokázali, že nemají na vyřešení řecké dluhové krize žádný zájem. Jejich cílem je podmanit si a svrhnout demokraticky zvolenou vládu, a dokázat tak, že politika škrtů nemá alternativu.

2. Tváří v tvář takovému vydírání reagovala řecká vláda na ultimátum příkladným způsobem: obrátila se na lid, aby sám rozhodl o vlastní budoucnosti demokratickým a suverénním způsobem. Na rozdíl od španělských vlád z let 2011 a 2012 odmítla vláda Řecka porušit svůj mandát vzešlý z lednových voleb. Všechny pokusy o nátlak, zastrašování a narušení hlasování nevolenými silami, speciálně Evropskou centrální bankou (která je ochotná v zájmu ovlivnění výsledku referenda škrtit řecký finanční systém), představují flagrantní a nepřijatelné porušení základních principů demokracie. Říkáme, že Evropa bez demokracie není Evropa: všichni demokraté by měli společně odmítnout toto vměšování a nátlak. Nelze je tolerovat. Demokracie není slučitelná se silami, které chtějí vládnout a rozhodovat za nás, aniž by k tomu byly zvoleny. Je to demokracie, co je zde v sázce.

3. Věřitelé svou neústupností dokázali, že nemají na vyřešení řecké dluhové krize žádný zájem. Jejich cílem je podmanit si a svrhnout demokraticky zvolenou vládu, a dokázat tak, že politika škrtů nemá alternativu. Jejich slepota jim umožňuje ohrožovat integritu a stabilitu finančního systému a samotného evropského projektu. Cenu za to v posledku zaplatí i občané jiných zemí. Opakujeme: to oni budou vinní a zodpovědní za důsledky této pohromy.

4. Syriza nezpůsobila děsivou ekonomickou krizi, která doléhá na Řecko. Byly to vlády Nové demokracie a PASOKu, které falšovaly data a účty, odevzdaly suverenitu země Trojce a přenechaly Syrize ekonomickou a sociální katastrofu, kterou je nutné urychleně řešit.

5. Mnoho mezinárodních aktérů se již distancovalo od dogmatismu věřitelů. Stovky tisíc lidí po celém světě vyjádřily svou solidaritu s řeckým lidem při obraně principu demokracie. Požadujeme, aby španělská vláda a evropské instituce respektovaly suverenitu a důstojnost řeckého lidu a aby následně garantovaly, že referendum proběhne v podmínkách svobody a naprosto normálně. Demokratická vůle a základní práva Řeků, která byla systematicky podlamována během dlouhých let austerity, musejí být respektovány.

V Evropě existují dva protichůdné tábory: zastánci austerity a demokracie, vláda lidu nebo vláda trhu a jeho nevolených sil. Stojíme pevně na straně demokracie. Stojíme pevně s řeckým lidem.

Z anglického originálu publikovaného na stránkách Podemos přeložil Václav Krajňanský.

 

Čtěte dále