Smlouva TTIP je ještě horší, než se čekalo

Nově uniklý text z tajné transatlantické smlouvy (TTIP) potvrzuje ty nejhorší obavy.

Organizace Greenpeace prostřednictvím své nizozemské pobočky zveřejnila uniklý text z tajně vyjednávané smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Z dokumentů vyplývá, že kritici TTIP měli po celou dobu, kdy vyjednávání probíhala, pravdu. Jorgo Riss, ředitel evropské pobočky Greenpeace, konstatuje, že ušlé zprávy ukazují bezprecedentní míru požadavků na okleštění ochrany životů a zdraví občanů Evropské unie: „Pozice EU je velmi špatná a pozice USA hrozná. (…) Otevírá se tu cesta k závodu ke dnu v otázkách ochrany spotřebitelů, ochrany životního prostředí a standardů veřejného zdraví.“

Je absurdní, že by zájmům České republiky jakkoli posloužilo vydat její obyvatele napospas zvůli mocných korporací – ať už by pocházely ze Západu či Východu.

Nové dokumenty ukazují, že smlouva by ve stádiu, v jakém je dnes, přinesla několik velkých problémů: evropské standardy ochrany zdraví a životního prostředí budou vážně ohroženy; opatření na ochranu klimatu se budou hůře prosazovat. Smlouva znamená konec evropského principu předběžné opatrnosti a důkladných kontrol (například nových chemických přípravků). Velké korporace budou mít mnohem větší vliv na Evropskou unii a všechny její členské státy.

Podle listu The Guardian americká strana dokonce požaduje, aby jí EU předem informovala, pokud bude schvalovat nějaká regulační opatření. Americké firmy by pak v důsledku mohly ovlivňovat podobu evropských zákonů. „Dříve než by EU schválila regulaci, musela by projít namáhavým posuzovacím procesem. V něm by musela zainteresovaným americkým stranám ukázat, že nemohla využít dobrovolná opatření nebo mírnější regulace,“ dodává Riss. Kromě toho by do Evropy pronikly v mnohem větší míře geneticky modifikované potraviny. TTIP by totiž umožnila dovoz nákladu obsahujícího neschválené odrůdy GMO, což EU dosud zakazuje kvůli ochraně bezpečnosti potravin.

Korporace proti veřejnému zájmu

Jan Freidinger z Greenpeace ČR ke zveřejnění nových zpráv o smlouvě říká: „Bohužel zveřejněný text potvrzuje obavy milionů obyvatel EU z toho, že TTIP oslabí jejich práva, ať už na ochranu životního prostředí a zdraví nebo práva spotřebitelská či zaměstnanecká. Zároveň posiluje práva a moc korporací na úkor veřejného zájmu. Pochybné vyjednávání o smlouvě by mělo být okamžitě zastaveno a v budoucnu by dalším jednáním měla předcházet veřejná debata. Greenpeace proto vyzývá politiky, odborníky, akademiky, novináře a další zainteresované lidi, aby si dokumenty přečetli a angažovali se v procesu přípravy plnohodnotné smlouvy, která neohrozí evropské spotřebitelské a ekologické standardy.“

Ve světle nových skutečností by se nyní všichni měli zamyslet nad tím, zda TTIP opravdu chceme. Týká se to hlavně našich politiků a masmédií. Často totiž neuváženě opakují, že TTIP máme přijmout, neboť jde o jakousi „bezpečnostní pojistku“ před Ruskem a Čínou. Je však absurdní, že by zájmům České republiky jakkoli posloužilo vydat její obyvatele napospas zvůli mocných korporací – ať už by pocházely ze Západu či Východu. Celý text ušlých informací naleznete v angličtině na webových stránkách ttip-leaks.org.

 

Čtěte dále