Fotoreport: Odhalení pomníku dětem bez domova

Iniciativa Mít svůj domov upozornila uměleckým dílem na situaci dětí žijících v nevyhovujících podmínkách. Řešením by měl být nový zákon o sociálním bydlení.

Iniciativa Mít svůj domov společně s uměleckým kolektivem Ulice bez lidí na pražském Klárově odhalila pomník dětem bez domova. Chtěla tak upozornit na dnešní jednání vlády, kde se bude rozhodovat o budoucnosti Zákona o sociálním bydlení. Ten měl podle odhadů pomoci až 200 000 lidí v bytové nouzi včetně přibližně 20 000 dětí a zamezit obchodu s chudobou. Zákon o sociálním bydlení představuje jeden z hlavních a zatím nesplněných závazků současné vlády.

V Česku se nachází více než 18 000 dětí v ubytovnách, azylových domech, nevyhovujícím bydlení a ústavech

„Zákon o sociálním bydlení je jedním z hlavních a doposud nesplněných závazků současné vlády. Na 200 000 osob, včetně rodičů s dětmi, nemá domov a v současném systému mají jen nepatrné šance získat finančně dostupný, zdravotně nezávadný byt. Vláda se k přijetí zákona mnohokrát zavázala, zítra se ukáže, jestli své sliby splní,“ uvedl jeden z mluvčích iniciativy Vít Lesák. Přesto podle něj zákon obsahuje dvě rizika, která mohou mít velmi vážné dopady: „Stávající znění zákona počítá s tím, že se plošně zruší dávky na bydlení vyplácené do nevyhovujících prostor, nehledě na to, budou-li mít lidé alternativu v podobě sociálního bydlení, nebo ne. V důsledku by mohly skončit na ulici desetitisíce lidí. A zadruhé, zákon nyní nezamezuje rozšiřování vyloučených lokalit, naopak k tomu v současném znění spíše vybízí. Mohli bychom se dočkat novodobých ghett. Pokud tato rizika nebudou ze zákona odstraněna, může lidem v nouzi i společnosti zákon uškodit. Co se týče prvního rizika s dávkami, včera nám ministryně Marksová potvrdila, že při jednání vlády navrhne úpravu ustanovení. Riziko segregace musí urychleně vyřešit Ministerstvo pro místní rozvoj. S ministryní Šlechtovou budeme jednat,“ dodal Lesák.

V Česku se nachází více než 18 000 dětí v ubytovnách, azylových domech, nevyhovujícím bydlení a ústavech. Společnost MEDIAN analyzovala vztah nekvalitního bydlení a problémů dětí na datech výzkumu pro Nadaci Sirius, kterého se zúčastnilo 6 423 domácností s dětmi do dvanácti let. „Nedostačující bydlení má vliv na problémy dětí ve škole, na jejich zdraví i na komunikaci a výchovu. A není to jen zprostředkovaný efekt nízkých příjmů či nízkého vzdělání rodičů. Ukazuje se totiž, že nekvalitní bydlení hraje významnou roli, i když tyto a další důležité faktory kontrolujeme,“ komentoval výsledky sociolog MEDIANu Daniel Prokop.

 

Čtěte dále