Alarm pokračuje ve zkoumání kauzy AAU

Po zveřejnění textu se na naší redakci obrátili další lidé, kteří potvrdili znepokojující poměry na Anglo-americké univerzitě. Škola vše popírá. 

Anglo-americká univerzita, o které jsme psali, vydala včera tiskové prohlášení k celé kauze. Uvádí v něm, že se redakci Alarmu snažila nabídnout spolupráci a že tvrzení v článku nejsou pravdivá.

AAU jsme se ještě v průběhu psaní reportáže žádali o reakci. Apolena Rychlíková napsala jak děkanovi Tonymu Ozunovi, tak inkriminovanému profesorovi a položila jim řadu otázek. Na žádnou z nich nedostala odpověď. Jediný e-mail, který obdržela od děkana školy, nás odkazoval na člena vyšetřující komise Davida Lipku a vyjadřoval politování nad tím, že interní informace prosákly ven. Komunikace s panem Lipkou se taktéž netočila kolem otázek, které jsme mu zaslali: v jednom z mailů oznámil, že chování popsané v článku by se nemělo nazývat predátorským. Dále autorky odkazoval pouze na dokument týkající se politiky sexuálního obtěžování na škole, který jsme citovali.

Ve svém vyjádření škola mimo jiné uvádí, že je šokovaná tím, že se některé ženy necítí na škole bezpečně: vzhledem k tomu, že případ Olgy a Tyler není první a projednává se již velmi dlouhou dobu, je ono překvapení minimálně podezřelé. Vedle toho je zajímavé, že zveřejnění našeho textu vzbudilo ohlas i ve skupinách spojených s AAU, kde řada studentů spontánně potvrzuje, že nesnesitelný stav trvá na škole opravdu dlouho a že sexuální obtěžování zde bylo de facto veřejným tajemstvím.

Během pár dní, které uběhly od publikování znepokojujících informací o AAU, nás navíc kontaktovali další lidé se svými příběhy a někteří z nich anonymně, jiní i pod svým jménem potvrzují, že na škole dlouhodobě docházelo k predátorskému chování. A to nejen ve vztahu ke studentkám, ale i k zaměstnankyním.

Je nám líto, že vedení školy nepovažovalo za důležité se k případu vyjádřit v průběhu psaní reportáže, když k tomu bylo vyzváno. Vzhledem k počtu lidí, kteří se na Alarm momentálně obracejí s dalšími šokujícími příběhy, jsme odhodláni v rozkrývání predátorských praktik na Anglo-americké univerzitě pokračovat. Věříme totiž, že jedině důsledná investigativa může zabránit dalšímu obtěžování a zneužívání žen na AAU.

 

Čtěte dále