„Nakupujte, a Panna Marie se na nás bude usmívat!“ Skupina RFK vysvětila nákupní galerii

Na nedávnou novou akvizici katolické církve v Brně zareagovaly aktivistky recesistickou mší.

Tři desítky lidí (včetně „jeptišek“ a „pátera“) se sešly v neděli odpoledne v Brně u kostela sv. Jakuba, odkud se přes náměstí Svobody za zpěvu náboženských písní vydaly vysvětit obchodní centrum Velký Špalíček. Obchodní galerii v centru města nedávno koupila brněnská diecéze, a Špalíček se tak stal majetkem katolické církve. „Biskupství vnímá nákupní centrum Velký Špalíček jako místo, které nabízí nejen možnost nákupu, ale svým charakterem je rovněž prostorem pro vzájemná setkávání a volnočasové aktivity,“ uvedlo biskupství v tiskové zprávě k nákupu. Nedělní akce aktivistické skupiny RFK byla reakcí na nejnovější podnikatelské aktivity římskokatolické církve.

Po příchodu do obchodního centra začala „mše“ v podání „pátera“ Martina. „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého…“ zahájil svěcení nákupní galerie. Pak následovalo čtení encykliky papeže Lva XIII. Rerum novarum, aktualizované pro současné podmínky: „Říká se sice, že Bůh dal zemi lidstvu jako takovému, tím se však nemyslí, že by Bůh ustanovil, aby všichni bez rozdílu společně byli jejími vlastníky (…) Z toho opět vyplývá, že soukromé vlastnictví je ve shodě s přirozeným řádem,“ zaznělo na akci. „Slyšeli jsme slovo papežovo,“ uzavřel čtení páter. „Bohu díky,“ odpověděl „lid“ shromážděný v nákupním centru.

„Po splacení úvěru bude výnos sloužit církvi k financování jejího provozu a dobročinných aktivit,“ stojí v oficiální tiskové zprávě biskupství.

Další text, který aktivistky z RFK aktualizovaly pro účely této speciální mše, byl přímo z Evangelií. Ve chvíli, kdy mělo začít, přišel pracovník ostrahy a chtěl akci ukončit. Vyjednávání se chopil jeden aktivista, který mu řekl „jsme vyslanci Vatikánu“ a připustil i zavolání policie – s tím, že „Bůh stojí nad policií“. Tím získal čas pro přečtení textu: „Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven! Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Slyšeli jsme slovo Boží.“ Načež shromáždění lidé odpověděli: „Chvála Tobě, Kriste.“

„Na větší část kupní ceny na pořízení objektu Velkého Špalíčku čerpá Biskupství brněnské bankovní úvěr. Po splacení úvěru bude výnos sloužit církvi k financování jejího provozu a dobročinných aktivit,“ stojí v oficiální tiskové zprávě biskupství. Stavbu nákupní galerie Špalíček v této podobě v historické části města doprovázela kritika a protesty ze strany architektonické obce.

Na závěr nedělní akce přišla „slevová nabídka“ v jednotlivých pobočkách mezinárodních řetězců v prostorách patřících katolické církvi. „CCC: Sandály ,Kristusky‘: 30 procent ceny bude určeno na misie“, anebo „50 procent výnosu z veškerého svíčkového sortimentu Tesco bude určeno na chod brněnské diecéze“. Obchodní centrum bylo nakonec vysvěceno šampaňským, shromážděnému lidu organizátorky rozlily mešní víno a na zdi Špalíčku byla nalepena slova díků: „Děkujeme Vám, že svými nákupy podporujete římskokatolickou církev.“

 

Čtěte dále