Antisemitismus je na vzestupu. Kritika Izraele ale není sama o sobě antisemitská, píší židovští intelektuálové a intelektuálky

Židovští spisovatelé a spisovatelky se v otevřeném dopise vymezují proti označování veškeré kritiky státu Izrael jako antisemitské a upozorňují, že tato rétorika může vést k potlačování svobody slova.

Americký časopis n+1 publikoval otevřený dopis židovských spisovatelů, spisovatelek a dalších umělců a umělkyň. Mezi jeho signatáře a signatářky patří například kanadská spisovatelka Naomi Klein, novinář Keith Gessen, feministka Sarah Jaffe nebo izraelský spisovatel David Grossmann. Ti kritizují narativ, že veškerá kritika státu Izrael je inherentně antisemitská, a projevují solidaritu s těmi, kdo se otevřeně vyjadřují pro svobodu Palestinců. Požadují klid zbraní v Pásmu Gazy, bezpečný návrat rukojmí na obou stranách konfliktu a konec izraelské okupace.

Signatáři a signatářky upozorňují na útlak palestinských novinářů, represivní akce vůči Izraelcům kritizujícím vládu a zákazy propalestinských protestů v Evropě (plošný zákaz protestů zavedla například Francie). Odsuzují také postoj Spojených států, který podle nich vede k šíření jak islamofobie, tak antisemitismu. Kritizují, že USA nadále vojensky podporují Izrael bez zjevných snah o ukončení konfliktu. Toto tvrzení opírají například o interní sdělení vyslané americkým ministerstvem zahraničí, v němž se vyzývají úředníci, aby se v souvislosti s izraelsko-palestinským konfliktem vyvarovali výrazů jako „deeskalace“ či „ukončení násilí“.

Jednou z příčin problému může být nejběžněji užívaná definice antisemitismu, již vytvořila Mezinárodní aliance na památku holocaustu (IHRA) a která mimo jiné obsahuje jedenáct „současných příkladů antisemitismu“, z nichž se většina vztahuje ke kritice státu Izrael nebo sionismu. Jako alternativu signatáři navrhují definici dle Jeruzalémské deklarace z roku 2020, která by měla být přesnější a politicky neutrální. Základní definice antisemitismu je podle Jeruzalémské deklarace jasná a stručná: „Antisemitismus je diskriminace, předsudky, nepřátelství nebo násilí vůči Židům jakožto Židům (nebo židovským institucím jakožto židovským institucím).“ Oproti definici IHRA navíc Jeruzalémská deklarace specifikuje, jaké jednání za antisemitské nelze označovat.

V závěru dopisu se signatáři vymezují proti zneužívání židovské identity jako zbraně v boji o státní moc. Odkazují se přitom k hebrejské frázi „Cedek, Cedek, tirdof“ („Usiluj o spravedlnost, o skutečnou spravedlnost!“).

Čtěte dále