Studentstvo protestovalo proti umístění sochy Jiřího Černického v areálu Fakulty umění a designu

Studenti Fakulty umění a designu UJEP sepsali otevřený dopis proti umístění památníku Viktora Ullmanna, jehož autorem je Jiří Černický. Rozhodnutí fakulty o umístění sochy považují za netransparentní.

Před Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FUD UJEP) byl 20. března odhalen památník hudebního skladatele Viktora Ullmanna, jehož autorem je Jiří Černický. Proti autorovi a procesu zřízení díla se vymezila část studentstva v otevřeném dopise adresovaném rektorovi univerzity. Zhotovení díla je financováno z projektu Gardening of Soul: In Five Chapters, v jehož rámci je do veřejného prostoru umístěno šest uměleckých děl.

V otevřeném dopise studentky a studenti také odsuzují mediální výstupy Jiřího Černického a vyjadřují solidaritu se studentstvem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde Jiří Černický vyučoval mezi lety 2010 až 2023.

Studentstvo se v dopise ohrazuje vůči komunikaci fakulty a univerzitní instituce Domu umění Ústí nad Labem, které mají projekt na starosti. Studenti upozorňují, že informace o tom, že autorem památníku se stane Jiří Černický, se veřejnost dozvěděla až přibližně týden před odhalením památníku. Studenti a studentky v otevřeném dopise také nesouhlasí s tím, že s nimi o zhotovení památníku nebyla vedena diskuze: „Rozhodnutí umístit sochu bez konzultace se studentstvem, potažmo celou akademickou obcí, která je tak postavená před ‚hotovou věc‘, považujeme za projev mocenské strategie. Nabízí se úvahy, za jakých podmínek jsou instalována zbylá díla z projektu Gardening of Soul: In Five Chapters a zdali vznikala v dialogu s klientelou partnerských organizací, nebo jsou spíše ‚vnuceným dobrem‘ sloužícím k vykázání výsledků projektu.“

V otevřeném dopise studentky a studenti také odsuzují mediální výstupy Jiřího Černického a vyjadřují solidaritu se studentstvem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde Jiří Černický vyučoval mezi lety 2010 až 2023. Zde své pedagogické působení Černický zakončil otevřeným dopisem, v němž si stěžoval na hyperkorektnost ze strany studentů. Studenti FUD UJEP upozorňují: „Stav, kdy tento autor získává v prostranství přímo před budovou FUD významný prostor pro realizaci vlastního díla, nepovažujeme v souvislosti s mediální prezentací názorů tohoto pedagoga za optimální.“ Jako vhodnější by ze strany fakulty vnímali vypsání výběrového řízení alespoň na jedno z šesti uměleckých děl z projektu Gardening of Soul. Upozorňují, že tak by se do projektu mohlo zapojit i studentstvo.

Děkanka fakulty Zdena Kolečková, která se na projektu Gardening of Soul podílela také jako autorka a ve spolupráci se ZUŠ Moskevská v Mostě připravila dílo Mostecká archa, k otevřenému dopisu vydala vyjádření na webových stránkách fakulty. Zde konstatuje, že se fakulta do budoucna bude snažit svou komunikaci zlepšit. Upozorňuje, že výběrové řízení neproběhlo, protože se fakticky vzato jedná o časově omezenou výstavu děl, nikoliv trvalé umístění objektů do veřejného prostoru. Také poukázala na to, že umělecké dílo Šíření, umístěné před budovou Domu umění, vytvořili studenti FUD, Jiří Philippe Janda a Václav Mach. Kurátorem výstavy je Michal Koleček, pedagog FUD a manžel Zdeny Kolečkové. Ten na odhalení památníku mimo jiné řekl, že památník od Jiřího Černického bude ve veřejném prostoru fakulty vystaven následující dva roky. Poté bude o osudu uměleckého díla znova jednáno.

Studentstvo fakulty, jež stojí za otevřeným dopisem, bylo přítomné na odhalení památníku a protestovalo vyvěšenými transparenty. Studenti a studentky použili hesla jako „Výběrové řízení je in“, „Komu patří FUD“ nebo „Neetický Černický“. Otevřený dopis dosud podepsalo více než 100 osob – jedná se o studenty a absolventy FUD UJEP i další zástupce veřejnosti.

Tento text byl podpořen grantovým programem Journalismfund Europe Local Media for Democracy.

Čtěte dále