Musíme překonávat názorové rozdíly

Reakce na článek Martina Hekrdly Kavárna versus lid.

Nemyslím si, že je seriózním postupem, pokud Martin Hekrdla ve svém článku Kavárna versus lid zkonstruoval obraz mého myšlení z fragmentárních odpovědí na manipulativní otázky Barbory Tachecí. Kdo by měl zájem seznámit se s tím, co si opravdu myslím o demokracii, levici, pravici či fašismu, má k dispozici řadu souvislejších textů, jako například esej Svatý Václave, vyžeň fašisty, dále diskusi o Rusku v časopise Tvar anebo kapitoly Katolíci a pravice a Katolíci a levice v knize Česká katolická literatura 1918–1945 z roku 2010 (viz například zde). Ve „svatováclavské“ eseji mimo jiné píšu, že autoritářská hnutí „vznikla z frustrace, kterou přinesla hospodářská krize a neschopnost ‚standardních‘ politických stran“. Není tedy pravda, že bych si neuvědomoval souvislost mezi ekonomickou krizí a fašizací, jak mi Martin Hekrdla vytýká.

Čelíme společnému ohrožení

V této opravdu těžké společenské situaci se snažím zdůrazňovat styčné plochy mezi lidmi a skupinami, kteří chtějí čelit ultrapravicovému fašistickému ohrožení. Jak mezi levicí, „havlovským“ či (možná přesněji!) „čapkovským“ středem a demokratickou pravicí, tak třeba mezi křesťany a muslimy (viz naposledy článek Muslimové a farizeové v Lidových novinách z 16. srpna).

Jsem přesvědčen, že potřebujeme vzájemnou vstřícnost a ochotu překonávat nebo aspoň dávat do závorky mnohé názorové rozdíly. Jinak nás hnědá vlna smete všechny. Na překrucování mých názorů v prokremelském bulvárním tisku typu Parlamentních listů zásadně neodpovídám. Naopak s A2larmem někdy souhlasím a někdy nesouhlasím, ale pravidelně ho čtu, neboť ho pokládám za seriózní platformu levicového myšlení. Nejen kvůli sobě, ale i kvůli A2larmu tímto odpovídám na článek Martina Hekrdly.

Autor je literární historik.

 

Čtěte dále